In de steigers

Ieder jaar wordt aan een aantal kerken van de stichting op basis van het meerjarenprogramma groot onderhoud gepleegd, al dan niet in combinatie met herstel van aardbevingsschade. Dit is een overzicht voor 2019. De SOGK heeft een zogenaamde POM-status. Met deze status wil de rijksoverheid goed eigenaar- en opdrachtgeverschap stimuleren. Voor de stichtingen en verenigingen biedt de status van professionele organisatie voordelen bij de aanvraag voor instandhoudingssubsidie.

Wat gaan we dit jaar 2019 doen?
Behalve allerlei jubileumactiviteiten is er uiteraard het voortdurende onderhoud aan kerken, ik ben dan ook bezig met de voorbereiding van de projecten. Dat betekent bestekken maken, offertes aanvragen en ter plekke kijken wat er moet gebeuren.
(Blog van de Bouwkundige)

Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent Stichting Oude Groninger Kerken als leerbedrijf conform artikel 7.2.10 lid 1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven