In de steigers

Ieder jaar wordt aan een aantal kerken van de stichting op basis van het meerjarenprogramma groot onderhoud gepleegd, al dan niet in combinatie met herstel van aardbevingsschade. Dit is een overzicht voor 2021. De SOGK heeft een zogenaamde POM-status. Met deze status wil de rijksoverheid goed eigenaar- en opdrachtgeverschap stimuleren. Voor de stichtingen en verenigingen biedt de status van professionele organisatie voordelen bij de aanvraag voor instandhoudingssubsidie.

Wat gaan we dit jaar 2021 doen?
Ook dit jaar een overzicht van kerken die in het kader van Sim onderhoud krijgen. Het is een aardige lijst dus gaat u er maar eens rustig voor zitten.

Blog van de Bouwkundige

Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent Stichting Oude Groninger Kerken als leerbedrijf conform artikel 7.2.10 lid 1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven