De jeugd heeft de toekomst!

Educatie is een speerpunt in het beleid van de Stichting Oude Groninger Kerken. De Stichting vindt het belangrijk om mensen al jong te informeren over het religieus cultuurhistorisch erfgoed. De educatieve activiteiten sluiten aan bij de aandacht voor erfgoededucatie op scholen, zowel in het primair als voortgezet onderwijs. Op deze manier hoopt de Stichting een bouwsteen te leveren voor draagvlak in de toekomst.