Vaktaal

Hoewel wij dit zoveel mogelijk proberen te voorkomen, ontkomen ook wij soms niet aan het gebruik van vaktaal. Daarom hebben we hier een aantal begripppen die wij in onze teksten gebruiken nader verklaard.

Laag venster

Een klein venster in het kerkgebouw, dat lager geplaatst is dan de overige en dat licht of zicht geboden zal hebben op altaren, hande1ingen of voorwerpen in de kerk.

Groninger kerken en hun lage vensters