Kerk Meedhuizen

Herstel van dak en pannen is nodig voor de kerk van Meedhuizen. Verder zal er worden geschilderd: ramen buiten en binnen, en nadat die hersteld zijn, de deuren.

Kerk Meedhuizen

Op de restanten van een wierde, het hoogste punt van dit dorp, staat de laatromaanse kerk van Meedhuizen. In een testament uit 1375 wordt deze kerk met bijbehorende relieken voor het eerst genoemd. De huidige zaalkerk had ooit drie gemetselde koepelgewelven. De omringende gracht is in de negentiende eeuw deels gedempt; aan oost- en zuidzijde is ze echter nog aanwezig.