Mediatheek

De mediatheek is toegankelijk voor een breed publiek: voor donateurs van de stichting, voor leerlingen of studenten die informatie zoeken voor werkstuk, spreekbeurt of scriptie, voor mensen die monumenten een warm hart toedragen. Kortom, voor een ieder die geïnteresseerd is in de collectie van de Stichting Oude Groninger Kerken. Uitlening is niet mogelijk, wel is het mogelijk kopieën of prints te maken.

Catalogus Mediatheek

De gehele collectie is onderverdeeld in rubrieken en beschreven in een digitale catalogus. Hierin kan onder andere gezocht worden op auteur, titel, trefwoord, soort document, en jaar van uitgave. Bovendien zijn alle artikelen uit het tijdschrift Groninger Kerken er als PDF verkrijgbaar.

Index Groninger Kerken

Er is een register op alle artikelen die vanaf 1969 in de Publicatiebandjes en later in ons tijdschrift Groninger Kerken zijn verschenen. Ieder jaar verschijnt er een update.
Index Groninger Kerken 2020

Collecties

Vanaf de oprichting van de Stichting in 1969 is er een collectie opgebouwd op het gebied van oude Groninger kerken, kerkhoven, en hun omgeving. In de loop van de jaren is de collectie uitgebreid met boeken over regionale geschiedenis, architectuur, monumentenzorg, kunst, en educatie. Behalve boeken, tijdschriften en documentatiemateriaal bestaat de collectie uit een grote hoeveelheid foto’s en dia’s. Deze zijn vrijwel allemaal gedigitaliseerd. Ook de artikelen uit Groninger Kerken zijn digitaal en als pdf te downloaden via de catalogus.

Collectiebeleid

De mediatheek van de Stichting Oude Groninger Kerken heeft een beperkt aantal meters voor haar collectie. Sinds de oprichting van deze afdeling is de collectie uitgebreid met boeken, documentatie, foto's en dia's die onder andere uit nalatenschappen zijn aangeboden. Door ruimtegebrek wordt nu zeer selectief nieuwe titels aangeschaft. Ook in het geval van aanbiedingen uit nalatenschappen wordt alleen relevant materiaal, dat een duidelijke meerwaarde heeft voor de collectie, aangenomen.

Andere (erfgoed)organisaties

Hier kunt u uw collectie ook aanbieden:

www.groningerarchieven.nl

www.aldefrysketsjerken.nl