Heiligen

Binnen het christendom wordt de titel heilige toegekend aan mensen die er op bijzondere wijze in zijn geslaagd om Christus na te volgen. In de kennisbank staan heiligen die voor de kerken in de provincie Groningen belangrijk zijn geweest. Veel kerken in Groningen hebben nu geen beschermheilige meer, maar alle kerken die voor de Reformatie gebouwd zijn hebben er ooit eentje gehad.

Ulrich van Augsburg

Ulrich werd geboren te Kyburg in 890 en was een ziekelijk kind. Hij doorliep de kloosterschool van de abdij van Sankt Gallen en bleek een uitstekend geleerde. Daarna werd hij priester en op voorspraak van zijn oom, graaf Burkhard von Alemannia, werd hij door vorst Hendrik I de Vogelaar tot bisschop van Augsburg benoemd. Dat gebeurde in een tijd dat de toen nog barbaarse Hongaren herhaaldelijk binnenvielen. Hij stond naast zijn mensen, ging ze zelfs voor in de strijd, en zorgde voor de wederopbouw van stad, kerk en cultuur. Hij werd de leider van de katholieke kerk in Duitsland. Hij stierf op 4 juli 973, 83 jaar oud. Hij wordt afgebeeld met een vis; volgens historici omdat hij het water van de Donau heeft beteugeld; volgens de legende omdat Ulrich op een vrijdag iemand een maaltijd van vis voorzette en de bezoeker zo gulzig at dat Ulrich ingreep en de vis in vlees veranderde. Dat kon een christen niet op vrijdag eten.
Meer informatie:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ulrich_of_Augsburg