Heiligen

Heilige is een titel die in het christendom wordt toegekend aan overleden personen die bijzonder rechtschapen en gelovig hebben geleefd. In een aantal kerken spelen heiligen een grote rol, in andere kerkgenootschappen is dat niet zo

Catharina

Catharina van Alexandrië († 307) was een van de populairste heiligen in de Middeleeuwen. Catharina was de dochter van de gouverneur van Alexandrië. Ze was de Heer met hart en ziel toegedaan, en beloofde hem haar maagdelijkheid. Nauwelijks had ze dat gedaan, of keizer Maxentius werd verliefd op haar. Op haar weigering om na zijn echtgenote de tweede dame aan het hof te worden, wilde hij haar dwingen haar geloof af te zweren onder bedreiging met gruwelijke folteringen. Ook stuurde hij vijftig heidense filosofen op haar af om haar te bekeren, maar dit pakte een beetje verkeerd uit: de geleerden werden bekeerd tot het Christendom. Daarop wilde hij haar laten folteren met een rad waarop scherpe ijzeren punten waren gemonteerd. In plaats van Catharina brak echter het rad, getroffen door de bliksem. Hij wilde haar laten verbranden, maar het vuur waaide uiteen en verbrandde de beulen. Uiteindelijk lukte het dan toch haar te onthoofden. Uit de wond in haar hals stroomde melk die de stad van de pest bevrijdde. Hierna werd haar lichaam door engelen naar de berg Sinaï gebracht. Op deze plek werd haar lichaam rond het jaar 800 door pelgrims teruggevonden. Het was nog steeds in goede staat.
Catharina wordt aangeroepen als beschermheilige tegen de pest en ter bewaking van de kuisheid. Ook is zij de patrones van wijsgeren, wagenmakers en molenaars.
Haar attribuut is het (gebroken) rad.
Meer informatie:
http://www.heiligen.net/heiligen/11/25/11-25-0310-catharina.php

Patroonheilige
Godlinze: Kerk Godlinze
Kerkensite: kerkgodlinze.nl/
Ulrum: Kerk
Kerkensite: kerkulrum.nl/