Heiligen

Binnen het christendom wordt de titel heilige toegekend aan mensen die er op bijzondere wijze in zijn geslaagd om Christus na te volgen. In de kennisbank staan heiligen die voor de kerken in de provincie Groningen belangrijk zijn geweest. Veel kerken in Groningen hebben nu geen beschermheilige meer, maar alle kerken die voor de Reformatie gebouwd zijn hebben er ooit eentje gehad.

Magnus van Anagni

Magnus van Anagni (of Trani) was in de eerste helft van de 3e eeuw bisschop van de Zuid-Italiaanse havenstad Trani. Hij stierf de marteldood en werd later heilig verklaard. Magnus van Trani is medepatroon van de Kerk der Friezen in Rome. Volgens een inscriptie uit de 13e eeuw hadden ijverige Friezen zijn relieken mee naar het hoge noorden (Esens in het Harlingerland, Oost-Friesland) willen nemen, maar dat zou door Paus Leo IV zijn tegengehouden en de relieken bleven dus in Rome, in de kerk die vanaf toen een dubbele naam kreeg: Ss. Michele e Magno. Magnus werd eind 2e eeuw geboren als zoon van Apollonius. Hij werd al vroeg schaapherder met een kleine kudde schapen. Daarmee droeg hij bij aan het levensonderhoud van zijn familie. Zijn eigen verdiensten gaf hij aan de armen. Hij werd gedoopt door bisschop Redemptus van Trani. Toen deze stierf werd Magnus door clerus en volk tot bisschop uitgeroepen. Om aan de christenvervolgingen te ontkomen vluchtte Magnus naar Rome. Toen hij na enige tijd terug wilde keren en op weg was naar huis werd hij opgepakt en onthoofd. Volgens de ‘Martyrologium Hieronymianum' gebeurde dat in Fabrateria Vetus, Latium. Hij wordt vooral in deze streek vereerd. Zijn feestdag is op 19 augustus.
Magnus moet niet verward worden met Magnus van Cuneo, een martelaar van het Thebaanse Legioen, die op dezelfde dag vereerd wordt. De ‘Martyrologium Romanum, noemt alleen St.-Magnus van Anagni. We zien zijn naam ook terug in het ‘Sacramentarium Gelasianum' uit de 7e eeuw.