Heiligen

Binnen het christendom wordt de titel heilige toegekend aan mensen die er op bijzondere wijze in zijn geslaagd om Christus na te volgen. In de kennisbank staan heiligen die voor de kerken in de provincie Groningen belangrijk zijn geweest. Veel kerken in Groningen hebben nu geen beschermheilige meer, maar alle kerken die voor de Reformatie gebouwd zijn hebben er ooit eentje gehad.

Isidorus van Sevilla

Isidorus van Sevilla (560-636) was bisschop van Sevilla en encyclopedieschrijver. Sinds 2002 is Isidorus de beschermheilige van het internet.
De heilige Isidorus was een groot voorstander van het bundelen en toegankelijk maken van kennis net zoals het wereldwijde web. Hij was een van de grootste geleerden van zijn tijd en verzamelde talloze belangrijke wetenschappelijke en literaire werken, ook uit de klassieke oudheid. Hij is de schrijver van de omvangrijke Etymologiae, een van de eerste Europese encyclopedieën. Daarin had hij alle kennis van zijn tijd samengevat.
In een bepaalde zin was Isidorus een soort van menselijke ‘Wikipedia’, die informatie over alle beschikbare onderwerpen samenbracht.
Op geestelijk vlak zette Isidorus zich zeer in voor de verbreiding van het evangelie en voor de opleiding van geestelijken

Download
Uitgebreide levensbeschrijving

Isidorus van Sevilla
Isidorus van Sevilla
Word donateur
Word donateur