Heiligen

Heilige is een titel die in het christendom wordt toegekend aan overleden personen die bijzonder rechtschapen en gelovig hebben geleefd. In een aantal kerken spelen heiligen een grote rol, in andere kerkgenootschappen is dat niet zo

Gangulfus

Een grootgrondbezitter in Bourgondië tijdens de 8e eeuw. Hij werd door zijn heer Pepijn III naar de noordelijke Nederlanden gestuurd om de geloofsverkondigers te beschermen. Op de terugweg ontdekte hij een magische bron. Na zijn thuiskomst vermoedde hij dat zijn vrouw overspel had gepleegd met een geestelijke, en vroeg haar om haar arm in de bron te houden. Haar arm en hand verbrande ter plekke. Daarop gaf Gangulf haar de helft van zijn bezit en stuurde zijn vrouw weg, maar haar minnaar nam wraak en doodde Gangulfus in zijn slaap. Hij wordt afgebeeld in wapenrusting, als ridder, met een kruis op zijn schild en beschermd tegen ‘Kwaaie Wijven', overspel, kniepijnen, en huid- en oogziekten.

Patroonheilige
Visvliet: Kerk
Kerkensite: kerkvisvliet.nl/