Heiligen

Binnen het christendom wordt de titel heilige toegekend aan mensen die er op bijzondere wijze in zijn geslaagd om Christus na te volgen. In de kennisbank staan heiligen die voor de kerken in de provincie Groningen belangrijk zijn geweest. Veel kerken in Groningen hebben nu geen beschermheilige meer, maar alle kerken die voor de Reformatie gebouwd zijn hebben er ooit eentje gehad.

Veronica

Veronica of Berenice († 1e eeuw ) was volgens de Acta Sanctorum (Antwerpen, 17e eeuw) een christen uit Jeruzalem, weldoenster & volgelinge van Jezus. Hoewel we in de evangelieverhalen niets over haar horen, weet de legende te vertellen dat zij tijdens Jezus' kruisweg door de joelende menigte wist heen te dringen en zijn gezicht zou hebben afgeveegd met een doek. Als beloning voor deze moedige daad zou de afdruk van zijn gelaat op de doek zijn achtergebleven. Dit feit wordt door katholieken telkens herdacht, wanneer zij de staties van de kruisweg bidden. 'Veronica' vormt de zesde statie. Haar naam is een samenstelling van vera (waar) en icon (beeld): ‘het ware beeld'. Veronica zou met haar doek keizer Tiberius van het Romeinse Rijk van een slepende ziekte hebben genezen, waarop de keizer Pontius Pilatus in ballingschap stuurde. Deze doek, een belangrijk relikwie in de katholieke kerk, bevindt zich momenteel in het beeld van de Heilige Veronica in de Sint Pieter in Rome.
Veronica is patrones van pastoorsmeiden, wasvrouwen, linnenwevers en linnennaaisters. Haar voorspraak wordt ingeroepen bij ernstig letsel, bloedingen en voor een goede dood. Feest 3 & 4 & 27 februari & 12 juli.
Veronica kan een tulband dragen als verwijzing naar haar oosterse afkomst. De doek wordt soms vastgehouden door engelen. Soms staat Veronica afgebeeld tussen Petrus en Paulus, Rome's patroonheiligen. Als Veronica wordt voorgesteld als devotiefiguur, houdt zij de doek voor zich uit. Op het doek ziet we een afbeelding van Christus, soms met doornenkroon.
Meer informatie:
http://www.heiligen.net/heiligen/02/04/02-04-0100-veronica.php