Heiligen

Binnen het christendom wordt de titel heilige toegekend aan mensen die er op bijzondere wijze in zijn geslaagd om Christus na te volgen. In de kennisbank staan heiligen die voor de kerken in de provincie Groningen belangrijk zijn geweest. Veel kerken in Groningen hebben nu geen beschermheilige meer, maar alle kerken die voor de Reformatie gebouwd zijn hebben er ooit eentje gehad.

Titus Brandsma

In de Tweede Wereldoorlog werd de Friese Titus Brandsma gezien als verzetsheld. In de jaren voorafgaand aan de oorlog had hij al vaak gepubliceerd over de gevaren van het opkomen nationaalsocialisme. In 1941 probeerde hij de katholieke dagbladen ervan te weerhouden advertenties van de NSB te publiceren. Dat werd hem niet in dank afgenomen: op maandag 19 januari 1942 werd hij door de Gestapo gearresteerd en naar de gevangenis van Scheveningen gebracht. Hetzelfde jaar werd hij naar Dachau getransporteerd waar hij korte tijd later kwam te overlijden.
Titus Brandsma werd in 1881 in Bolsward geboren als Anno Sjoerd Brandsma. Hij groeide op in een gelovig katholiek (boeren)gezin. Hoe diep het geloof zat bleek wel uit het gegeven dat van de zes kinderen vijf kozen voor het leven in een klooster. Anno Sjoerd begon in 1898 zijn noviciaat in het Karmelklooster van Boxmeer, en nam bij zijn intrede de naam Titus aan. Hij studeerde een tijd in Rome, waarna hij terug in Nederland docent filosofie en sociologie in Oss werd. Titus had een zwakke gezondheid maar desondanks was hij in deze periode zeer actief in de journalistiek en in de ontwikkeling van het katholieke onderwijs. Hij heeft veel betekend voor de promotie en ontwikkeling van de Friese taal en cultuur. In 1923 werd hij hoogleraar wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
Op 3 november 1985 werd Titus zaligverklaard door Paus Johannes Paulus II. Hij had zijn leven gegeven voor zijn geloof in zijn verzet tegen het nationaal-socialisme en was daarmee een martelaar geworden. Voor een heiligverklaring is een wonder nodig. Dat wonder werd in 2021 vastgesteld en hield verband met de genezing van de Amerikaanse priester Michael Driscoll. Deze priester had een stukje van het habijt van Titus gekregen, een reliek, en was daardoor genezen van kanker. Op 15 mei 2022 werd Titus door Paus Franciscus heiligverklaard.

Download
Uitgebreide levensbeschrijving

Verzetsheld Titus Brandsma
Verzetsheld Titus Brandsma
Word donateur
Word donateur