Heiligen

Heilige is een titel die in het christendom wordt toegekend aan overleden personen die bijzonder rechtschapen en gelovig hebben geleefd. In een aantal kerken spelen heiligen een grote rol, in andere kerkgenootschappen is dat niet zo

Barbara

Barbara is een christelijke heilige. Zij zou gewoond hebben in Nicomedië in Klein-Azië. Haar heidense vader, Dioscurus, sloot haar op in een toren om haar verre te houden van de vele jonge mannen die naar haar hand dongen. Ook liet hij een badhuis voor haar bouwen, zodat ze geen gebruik hoefde te maken van de openbare baden. Dit badhuis bevatte oorspronkelijk twee ramen, maar op verzoek van Barbara werden het er drie (zij had zich in het geheim tot het christendom bekeerd en wilde op deze manier de heilige Drievuldigheid eren). Toen haar vader erachter kwam dat zijn dochter zich in het geheim tot het Christendom had bekeerd leverde hij haar uit aan de lokale magistraat. Deze probeerde haar door foltering tot geloofsafval te dwingen. Toen alle pogingen tevergeefs bleken, onthoofdde hij haar in een vlaag van woede, maar werd daarop zelf dodelijk door de bliksem getroffen.
Op grond hiervan geldt de H. Barbara als beschermster tegen brand en bliksem en tegen een ‘onvoorziene dood'. Ook kan haar hulp ingeroepen worden als storm het land verwoest. Barbara is de beschermheilige van artilleristen, infanteristen, telegrafisten, genisten, ingenieurs, mijnwerkers, brandweerlieden, architecten, boeren, dakdekkers, metselaars, bouwvakkers, klokkengieters, metaalgieters, smeden, steenhouwers, beiaardiers, koks, hoedenmakers, slagers, gevangenen, meisjes, stervenden, torens, vestingen en van inwoners van Vreeswijk. Meer informatie: http://www.heiligen.net/heiligen/12/04/12-04-0306-barbara.php