Heiligen

Nicolaas van Myra

Nicolaas van Myra werd geboren ca. 280 te Patara in Lycië en overleed op 6 december in 342 of 352. Hij was in de 4e eeuw bisschop te Myra, de toenmalige hoofdstad van Lycië in Klein-Azië. Hij werd later heilig verklaard en is de hoofdpersoon in tal van legenden. Belangrijke elementen van het Sinterklaasfeest gaan op hem terug. Aan Nicolaas, kind van gelovige ouders, werden al snel wonderen toegeschreven. Hij wilde op de vastendagen niet van zijn moeders borst drinken. Het werd al snel duidelijk dat Nicolaas een leven zou gaan leiden in dienst van God. Al op de leeftijd van 19 jaar werd Nicolaas door zijn oom, de bisschop, tot priester gewijd en legde hij de kloostergeloften af. Zijn oom sprak de verwachting uit dat Nicolaas zelf óók bisschop zou worden. Door zijn strenge discipline, zijn goede wil en zijn gebeden voor iedereen was hij een lichtend voorbeeld voor anderen.
Toen zijn oom een reis maakte naar Jeruzalem, werd de jonge Nicolaas benoemd tot gevolmachtigde in zijn klooster. Volgens de overlevering bestuurde hij het klooster zó goed dat het leek alsof de bisschop zelf aanwezig was. Volgens een ander verhaal nam Nicolaas in 325 als bisschop deel aan het Concilie van Nicaea. Tijdens dit concilie werd er bij grote vraagstukken beslist volgens de mening van Nicolaas, aldus de verhalen. Het concilie van Nicaea is goed gedocumenteerd maar er zijn geen aanwijzingen te vinden van Nicolaas' aanwezigheid. Het verhaal wordt als een mythe beschouwd.
Gedurende zijn leven zou Nicolaas vele malen de bevolking tegen demonen hebben beschermd, maar ook na zijn dood zou hij voor zijn mensen hebben gezorgd. Zo zou hij schepen met voedsel ten behoeve van de armen hebben behoed voor schipbreuk.
Hij is patroon van o.a. bakkers en matrozen. Zijn naamdag is 6 december. De viering van Sint-Nicolaas' naamdag is waarschijnlijk in het verleden samengevoegd met de viering van een Germaans feest, waarschijnlijk de Wilde Jacht van Wodan, en deze figuur is als Sinterklaas de centrale figuur geworden in het kinderfeest dat op 5 december en op 6 december (de feitelijke feestdag) in respectievelijk Nederland en België wordt gevierd.
De meest gangbare voorstellingen geven hem weer in bisschoppelijk ornaat, met drie gouden ballen op een boek, met drie kinderen in een kuipje aan zijn voeten, of met een anker.
Meer informatie:
http://www.heiligen.net/heiligen/12/06/12-06-0350-nicolaas.php

Nicolaas van Myra
Nicolaas van Myra
#
#