Heiligen

Binnen het christendom wordt de titel heilige toegekend aan mensen die er op bijzondere wijze in zijn geslaagd om Christus na te volgen. In de kennisbank staan heiligen die voor de kerken in de provincie Groningen belangrijk zijn geweest. Veel kerken in Groningen hebben nu geen beschermheilige meer, maar alle kerken die voor de Reformatie gebouwd zijn hebben er ooit eentje gehad.

Hieronymus

Hiëronymus van Stridon (ca. 347-420) is één van de vier grote kerkvaders van het Westen. Zijn welgestelde familie stuurde hem naar Rome om er te studeren. Zodoende raakte hij vertrouwd met de klassieke auteurs. Na een verblijf te Trier ging hij te Aquileia een ascetisch leven leiden te midden van gelijkgezinden. Rond 373 wilde hij op pelgrimstocht naar Jeruzalem, maar een ernstige ziekte hield hem lange tijd in Antiochië. Daar leerde hij perfect Grieks. Vervolgens trok hij zich van 375-'78 terug in de woestijn aldaar, waar een monnik van joodse afkomst hem in het Hebreeuws onderrichtte. Hij ontving zijn priesterwijding in Antiochië. Tussen 383-‘85 verbleef Hiëronymus als secretaris van paus Damasus I te Rome. In zijn opdracht ging hij werken aan een nieuwe vertaling van de Bijbel in het Latijn, de zgn. Vulgaat, omdat gangbare vertalingen inhoudelijk en stilistisch niet meer voldeden. Na de dood van Damasus in 384 ging hij naar de heilige plaatsen in Palestina, bracht een bezoek aan de monniken van de Nitrische woestijn en vestigde zich uiteindelijk in 386 te Bethlehem, waar hij tot zijn dood als kluizenaar leefde. Hij hield zich daar 34 jaar bezig met de wetenschap en leidde bovendien een klooster.
Hiëronymus was een lastig en prikkelbaar mens, dikwijls hard en scherp in zijn polemiek, maar oprecht in zijn vrijmoedigheid tegen misstanden en in zijn streven naar ascetische idealen. Onder de zgn. kerkvaders was hij de meest geleerde. Zijn wetenschappelijk werk is van grote waarde omdat hij de kennis van de Grieken en joden doorgaf aan het christelijke westen.
In de christelijke iconografie wordt Hiëronymus vaak afgebeeld met een leeuw en kardinaalshoed. De leeuw is ontleend aan een legende, die al vroegtijdig in zijn Vita voorkomt. Een hinkende leeuw was zijn klooster ingevlucht met een doorn in zijn poot. Hij hield Hieronymus zijn poot voor en de heilige verwijderde de doorn en verzorgde het dier. Het beest bleef vervolgens als huisdier in het klooster wonen.
Meer informatie:
http://www.heiligen.net/heiligen/09/30/09-30-0367-hieronymus.php