Personen

Verhulst, Rombout

Grafmonument in de kerk van Midwolde.

Grafmonument in de kerk van Midwolde.

17e-eeuwse Nederlandse beeldhouwer die onder anderen het praalgraf voor Carel Hieronymus, overleden echtgenoot van Anna van Ewsum, heeft ontworpen.

Zie verder
Midwolde: Kerk
Kerkensite: kerkmidwolde.nl