Personen

Alberda, Reindt

Collator en hoofdeling in Eenum, jonker en redger in 't Zandt, Leermens, Eenum, Zeerijp, Eestrum, Ten Post, Ter Laan, in Reijland en in Vierburen, erfschepper van het Scharmerzijlvest in de vesting Delfzijl, zitting hebbend gehad in de hoofdmannenkamer van Groningen en Ommelanden. Was gehuwd met Johanna Horenken.
Gestorven in januari 1724.

Zie verder
Eenum: Kerk Eenum
Kerkensite: kerkeenum.nl/