Kerk Nuis

Werkzaamheden kerk Nuis

Aan de kerk van Nuis zal groot schilderwerk worden uitgevoerd. Ook de bol, windvaan en de wijzers van het torenuurwerk worden meegenomen.

Kerk Nuis

In dit laatromaanse kerkje is de preekstoel versierd met symbolen van de vier jaargetijden. Opvallend zijn de 12 ruitvormige rouwborden. Deze rouwborden komen oorspronkelijk uit Friesland. Ze zijn een herinnering aan enkele leden van de Friese grietmanfamilies Fockens en Van Teyens. Eind 18e eeuw moesten op last van de Bataafse regering alle adellijke symbolen uit openbare gebouwen verwijderd worden. De rouwborden die tot dan toe in de kerk van Beetsterzwaag hadden gehangen werden opgeborgen in de Coendersborg. Twee eeuwen later waren de borden eigendom van de kerkvoogdij van Nuis.

Kerk Nuis
2020-05 Nuis Kerk Kerkhof Duncan Wijting (2)
Word donateur
Word donateur