Werkzaamheden kerk Engelbert

Het uit te voeren onderhoud in Engelbert zal voornamelijk buiten plaats vinden. Het betreft het herstel van stuc- en schilderwerk, onder anderen aan de dakruiter. Dat laatste is nog niet eens zo heel lang geleden geschilderd, de verflaag werd echter snel slechter, vandaar een nieuwe schilderbeurt, maar wel met een ander verfsysteem. Verder worden de gevels van de kerk aan de buitenkant schoon gemaakt.

Kerk Engelbert

Een eenvoudig maar tot de verbeelding sprekend kerkje uit de 13e eeuw. In de dakruiter een klok uit 1630, in de kerk een preekstoel afkomstig uit de kerk van Heveskes. De kerk kent veel her- en verbouwingen en restauraties. Bij de laatste restauratie van 2005 werd de eerder gesloopte sacramentsnis weer in de oostmuur aangebracht en voorzien van de gotische bekroning. Het kromme schip en de ingedeukte noordmuur geven de ouderdom van de kerk prijs, ondanks de modern ogende pleisterlaag.