Nieuws

Relikwie heilige terug naar geboortegrond
Relikwie heilige terug naar geboortegrond

Op zaterdag 7 juli komt de heilige Hatebrand terug naar Feldwerd, naar de wierde bij Holwierde (en Appingedam), waar hij meer dan 800 jaar geleden zijn klooster stichtte. Twee kerkbestuurders uit het Belgische Kortrijk-Dutsel brengen dan een relikwie van Hatebrand - een stukje van zijn gebeente - voor even terug naar zijn geboortegrond. Dankzij het speuren van Meester Edze de Boer, geboren in Holwierde-Katmis, die zijn hele leven gezocht heeft naar sporen van de stichter en het klooster Feldwerd, gaat dit gebeuren. Bij de komst van het Protestantisme en het opheffen van alle middeleeuwse kloosters hadden de laatste nonnen van Feldwerd het gebeente van hun heilige stichter in veiligheid gebracht naar Antwerpen. In Vlaanderen werd Hatebrand sindsdien op meerdere plaatsten als een heilige en noodhelper vereerd. Nu is iets van zijn gebeente teruggevonden. En zo kan hij voor even terugkomen. Eerst naar de wierde van Feldwerd, waar grote hopen kloostermoppen én de dobbe nog herinneren aan het vroegere klooster (dit is een besloten gedeelte), daarna naar de kerk van Krewerd, dit is een voor het publiek toegankelijk gedeelte. In de kerk worden de reliek en het broederschapsboek getoond, Meester de Boer vertelt over zijn speurtocht, Stef Tuinstra bespeelt het orgel uit 1531 en kunsthistoricus Dr. Kees van der Ploeg houdt een causerie over de ‘terugkeer’ van middeleeuwse heiligen naar het protestantse Groningerland.

Sebastiaankerk valt in de prijzen
Sebastiaankerk valt in de prijzen

Minister Van Engelshoven (OCW) trekt dit jaar €34 miljoen extra uit voor het restaureren van (grote) rijksmonumenten, voor restauratie en groot onderhoud van molens en voor de restauratie van mobiele erfgoederen. De kerk van Bierum krijgt hiervan een bedrag van €177.835,- voor de restauratie van het ex- en interieur. Deze kerk in Bierum die sinds 2014 eigendom is van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), is het enige monument in Groningen dat geld krijgt uit Den Haag. De Sebastiaankerk is een opvallende verschijning in het Groningerland mede door de grote steunbeer.230.000 Euro voor restauratie Sebastiaankerk Bierum

Educatie op locatie - OOG TV kwam langs
Educatie op locatie - OOG TV kwam langs

Vorig jaar startte de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) als deelnemer in het landelijke educatieproject ‘Feest! Weet wat je viert’, onder regie van Museum Catharijneconvent. De kerk en toren van Garmerwolde zijn het brandpunt van het Groninger project ‘Feest! In Oost en West’. Op die plek kunnen kinderen zich via educatieve programma’s verdiepen in het immaterieel erfgoed van religieuze feesten. De vijf wereldreligies komen allemaal aan bod, in de context van de prachtige middeleeuwse kerk van Garmerwolde. Komende week zijn de locatieprogramma’s weer volgeboekt en worden er negen klassen ontvangen. In maart kwamen negen groepen voor ‘Oost West, Paasbest’. Omdat het nu de ramadan is, de islamitische vastenmaand, draait het locatieprogramma om ramadan en Suikerfeest, en vastentradities in andere religies. Kinderen ontdekken verschillen én overeenkomsten tussen diverse tradities, bijvoorbeeld door een speciaal memoryspel te spelen waarin de gebruiken uit Oost en West spelenderwijs helder worden. Kinderen uit moslimgezinnen vertellen hoe zij thuis ramadan en Suikerfeest ervaren, én er is een creatieve verwerking van alles wat is gehoord en geleerd.

Fotowedstrijd
Fotowedstrijd

Hierbij een oproep aan alle (amateur)fotografen om foto’s van kerken en kerkhoven van de SOGK te maken voor onze jubileumkalender. Voor het jubileumjaar 2019 is als thema (hoe kan het ook anders......) gekozen: ‘1969 - 2019 - 50 jaar Stichting Oude Groninger Kerken'. Aan jou weer de uitdaging hieraan invulling te geven. De winnende foto krijgt een ereplaats op de voorkant van de kalender. De overige foto’s worden bij de maanden van het jaar geplaatst, uiteraard zoveel mogelijk in overeenstemming met deze foto. De uiterste inzenddatum is 15 augustus 2018. Nog in augustus krijgen de winnaars bericht. NB: het hoeven niet per se nieuwe foto’s te zijn, ook oude opnames maken evenveel kans op plaatsing. Je kunt je fotomateriaal na aanmelding direct uploaden volgens de spelregels, lukt dit nu niet, laat het ons dan even weten dan vinden we samen wel een oplossing!Fotowedstrijd - meer informatie en uploaden

Tweede seizoen Grootste Museum begonnen
Tweede seizoen Grootste Museum begonnen

Het Grootste Museum van Nederland, het initiatief van Museum Catharijneconvent, is het tweede seizoen ingegaan. Het eerste seizoen bleek een schot in de roos en ook onze vier Groninger kerken mochten veel bezoekers ontvangen en we hopen deze trend uiteraard voort te zetten. Vanaf het nieuwe seizoen zijn de kijkkaarten (de informatiebladen) in onze vier deelnemende kerken niet alleen beschikbaar in het Nederlands en Duits, maar ook in het Engels. Dus: mocht je gasten uit het buitenland krijgen, dan kun je vanaf nu nog beter terecht in de SOGK-kerken van Midwolde, Pieterburen, Middelstum en Krewerd.Grootste Museum van Nederland

't Wordt altied wel weer licht
't Wordt altied wel weer licht

Op zaterdag 26 mei werd het eerste exemplaar van de CD t Wordt altied wel weer licht overhandigd aan Peter Breukink, directeur van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De volledige netto opbrengst komt ten goede aan deze SOGK. Locatie: de kerk van Zuurdijk, Hoofdweg 43. Het is een besloten bijeenkomst met onder meer vertegenwoordigers van de bij de CD betrokken kerken (9), een vertegenwoordiging van de SOGK, naaste familie van Ede Staal en mensen van de pers.Voor informatie over het bestellen van de cd ga naar de website

Deel 20 Kerkhovenreeks nu verkrijgbaar
Deel 20 Kerkhovenreeks nu verkrijgbaar

De opgerigten steen van Rachels graf – steenhouwers in de grafcultuur is het nieuwste boekje in de reeks uitgaven van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) over kerkhoven en begraafplaatsen in de provincie Groningen. Het is het twintigste deel in de serie en werd geschreven door Reint Wobbes. De foto’s zijn geleverd door Bertus Onderwater en Reint Wobbes. De tekstredactie, grafische vormgeving en productie van dit deeltje werd weer verzorgd door Ekkers & Paauw.Te koop via onze (web)winkel