Nieuws

Verkoop werk fotograaf Omke Oudeman
Verkoop werk fotograaf Omke Oudeman

In de maanden september en oktober werd onder de titel Natuurlijk Licht werk van fotograaf Omke Oudeman geëxposeerd op drie locaties in het Westerkwartier. Dit bleek een schot in de roos te zijn, veel mensen kwamen erop af en heel vaak werd de vraag gesteld: ‘is dit werk ook te koop?’ Dit heeft ons doen besluiten het tentoongestelde werk te verkopen en wel op zaterdag 9 november in de kerk van Nuis. Tussen 13.00 en 14.00 uur kan men de foto’s nogmaals bekijken en vanaf 14.00 uur tot circa 16.00 uur vindt de daadwerkelijke verkoping plaats. Van de opbrengst gaat 25% naar het goede doel, in dit geval naar Alpe d’HuZes.

René Paas plant eerste gouden boom
René Paas plant eerste gouden boom

In mei 2019 heeft de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) het Gouden Bomenfonds in het leven geroepen. Stichting J.B. Scholtenfonds gaf eind september een vliegende start aan dit fonds door een bijdrage van € 100.000,-. Met dit nieuwe Gouden Bomenfonds wil de SOGK de kwaliteit van het groen op de historische kerkhoven van de SOGK continueren en indien noodzakelijk herstellen. Als markering van de start van de nu mogelijk geworden werkzaamheden, plant René Paas in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Scholtenfonds op 28 oktober om 16.00 uur een ‘eerste’ boom op het kerkhof van Losdorp.