Actie Kerkbehoud

Dorpskerk Overschild

Wij vragen uw steun voor de vervallen dorpskerk van Overschild...

Een grootscheepse restauratie is nodig om dit waardevolle Rijksmonument te kunnen behouden voor de toekomst.

Overschild voorkant
Overschild goot

De kerk staat er haveloos bij: er zitten gaten in het pleisterwerk, de vloer is verzakt en het houtwerk van de consistorie is met triplex betimmerd. Dit waardevolle Rijksmonument is toe aan een grondige restauratie.

Deze restauratie combineren we met het herstel van de bevingsschade en de bouwkundige versterking. In 2023 pakken we dit kerkgebouw in één keer goed aan.

De kerk is in 1880 gebouwd in de sobere Waterstaatstijl met lichte bouwconstructies. Daarom is restauratie zo belangrijk. Zo herstellen we de dakruiter in de oorspronkelijke staat met een bakstenen onderbouw en brengen we de zinken bekleding terug op de spits. We herstellen de gietijzeren ramen en goten en vervangen we het zeer slechte pleisterwerk. In de kerk en de consistorie brengen we de originele kleuren terug in de stijl van de jaren twintig.

Overschild raam
Overschild scheur

Aan de zijkant van de kerk bouwen we een transparante ontvangstruimte met theeschenkerij, inclusief een nieuwe entree, zodat mensen met een beperking eenvoudig toegang tot het gebouw krijgen. Verder kiezen we voor een duurzame doorbestemming met een warmtepomp en zonnepanelen op het platte dak van de nieuwbouw.

De kosten van deze restauratie worden niet volledig gedekt. We doen daarom graag een beroep op uw steun om de restauratie van deze vervallen kerk mogelijk te maken.

Hoe u kunt bijdragen

Wilt u bijdragen aan het behoud van de bijzondere dorpskerk in Overschild? U kunt een bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL97 INGB 0001 8151 81 ten name van Stichting Oude Groninger Kerken o.v.v. Actie Kerkbehoud 2022.

Dank

Wij stellen uw gift, groot of klein, zeer op prijs. Heel hartelijk dank!


(De Stichting is een Culturele ANBI. Dit betekent dat wij zijn vrijgesteld van het betalen van schenk- en erfbelasting).

Word donateur
Word donateur