Tijdschrift

Groninger Kerken is een kwartaaltijdschrift over alles wat met kerken in Groningen te maken heeft. Van preekstoelen tot patroonheiligen en van koorhekken tot klokken, alle onderwerpen passeren de revue. Groninger kerken is daarom een aanrader voor iedereen die meer wil weten over deze pareltjes van het Groninger land.

Aprilnummer Groninger kerken

Het aprilnummer van het tijdschrift Groninger kerken is verschenen - wilt u dit nummer ook ontvangen? Dan is het nu hoog tijd geworden om donateur van de Stichting Oude Groninger Kerken te worden. Dan valt dit nummer binnenkort ook bij u op de deurmat! Word nu donateur en geef nieuwe betekenis aan oude kerken, samen met ons!

Aprilnummer 2020 Groninger kerken

Jan F. Oldenhuis - Meesters koeien op het kerkhof van Oosternieland
In Oosternieland kwam koster-schoolmeester K.K. Smid in de jaren 1820 herhaaldelijk in de problemen door zijn eigen gedrag én dat van het door hem gehouden vee. Een reconstructie van een verhaal zonder goede afloop

Freerk J. Veldman - Van Wetsinge naar Haren. De verhuizing van een herengestoelte
Een achttiende-eeuws opzetstuk van een herenbank uit Wetsinge, een werkstuk van de hand van schrijnwerker-bouwmeester Allert Meijer en de beeldhouwer Jan de Rijk, behoort tot de vroegste stukken in de collectie van het Groninger Museum. Hoe belandde het ooit in de museumcollectie en waar bleef de rest van het meubel?

Redmer Alma - De klokkengieter Frans Hatiseren te Groningen (1535-1548)
Groningen kende door de eeuwen heen vele klokkengieters. Opvallend genoeg zijn gieters uit de zestiende eeuw nauwelijks bekend. Door de bewaard gebleven klokken en vijzels te combineren met wat archieven ons leren, blijkt dat in die eeuw in de eigen provincie meer gieters werkzaam waren dan we tot voor kort wisten. In dit artikel worden twee van hen voorgesteld: Henninck Potgeter en Frans Hatiseren.

Justin Kroesen - Reinheid in afzondering. Het metaheerhuisje in Appingedam
De synagoge in Appingedam is in 2015 gerestaureerd door de Stichting Oude Groninger Kerken. Veel minder aandacht trok datzelfde jaar het gelijktijdige herstel van een bijzonder gebouwtje, het metaheerhuisje bij de joodse begraafplaats.

Minke van der Velde - Organisator van toevalstreffers - Interview

De mooiste kerk? Na wat ontsnappingspogingen – ‘Dat is lastig kiezen, want wat vergelijk je met elkaar?’ – en enig nadenken volgt vrij resoluut: ‘Marsum. Gewoon omdat daar eigenlijk niets gebeurt.’ Het antwoord is bij nader inzien toch wat dubbelzinnig. Minke van der Velde is er juist verantwoordelijk voor dat er in Marsum soms wél reuring is, zij het dat die beperkt blijft tot een weekend per jaar. De kerk is dan een van de locaties tijdens het festival Terug naar het begin. De organisatie is in handen van Minke. (Interview: Martin Hillenga)

Van roofvissen tot vleugelnoten - Werk in uitvoering

Voor het aangezicht van veel kerken is het ‘grijs en groen’ bepalend – het omringende kerkhof. De kerk en het ‘grijs’ van de grafmonumenten zijn het werkgebied van bouwkundigen, voor het ‘groen’ komt geheel eigen expertise om de hoek kijken. Bastiaan van Letht vertelt over zijn werkzaamheden voor de SOGK. (Interview: Tjitske Zuiderbaan)

Index tijdschrift Groninger Kerken

Al sinds 1969 levert Groninger Kerken ieder kwartaal een tijdschrift van formaat af. Ook oude nummers zijn vandaag de dag nog het lezen waard. Deze index maakt het voor u eenvoudig om in het rijke archief van Groninger Kerken een artikel te vinden dat u interesseert.

Eerder verschenen nummers

Het tijdschrift Groninger Kerken verschijnt vier keer per jaar. Hieonder kunt u de uitgaven van een jaar eerder en ouder bekijken. Wilt u nu ook de meer recente nummers zelf ontvangen, word dan donateur van onze stichting.
aprilnummer 2019 - [Publicatie]
januarinummer 2019 - [Publicatie]
oktobernummer 2018 - [Publicatie]
julinummer 2018 - [Publicatie]
aprilnummer 2018
- [Publicatie]
januarinummer 2018
- [Publicatie]
oktobernummer 2017
- [Publicatie]
julinummer 2017 - [Publicatie]
aprilnummer 2017 - [Publicatie]
januarinummer 2017 - [Publicatie]

Eerdere nummers

oktobernummer 2016 - [Publicatie]
julinummer 2016 - [Publicatie]
aprilnummer 2016
- [Publicatie]
januarinummer 2016
- [Publicatie]
oktobernummer 2015 - [Publicatie]
julinummer 2015 - [Publicatie]
aprilnummer 2015 - [Publicatie]
januarinummer 2015
- [Publicatie]

Groninger kerken

oktobernummer 2014 - [Publicatie]
julinummer 2014 - [Publicatie}
aprilnummer 2014 - [Publicatie]
januarinummer 2014- [Publicatie]
oktobernummer 2013 - [Publicatie]
julinummer 2013 - [Publicatie]
aprilnummer 2013 - [Publicatie]
januarinummer 2013 - [Publicatie]