Tijdschrift

Groninger Kerken is een kwartaaltijdschrift over alles wat met kerken in Groningen te maken heeft. Van preekstoelen tot patroonheiligen en van koorhekken tot klokken, alle onderwerpen passeren de revue. Groninger kerken is daarom een aanrader voor iedereen die meer wil weten over deze pareltjes van het Groninger land.

Julinummer Groninger kerken - Noodnummer

Het julinummer van het tijdschrift Groninger kerken is verschenen - wilt u dit nummer ook ontvangen? Dan is het nu hoog tijd geworden om donateur van de Stichting Oude Groninger Kerken te worden. Dan valt dit nummer binnenkort ook bij u op de deurmat! Word nu donateur en geef nieuwe betekenis aan oude kerken, samen met ons!

Afstand, maar geen achterstand - een interview met Jur Bekooy

Om maar meteen een open deur in te lopen: de afgelopen maanden verliepen voor de medewerkers instandhouding van de Stichting Oude Groninger Kerken ook anders dan verwacht. Toch leverde dat gelukkig weinig verontrustende situaties op. (Interview: Martin Hillenga)
Lees hier het hele interview

Julinummer 2020 Groninger Kerken

Kees van der Ploeg Helpers in apocalyptische nood
Zo bijna vanzelfsprekend als remedies tegen ziekten gebaseerd op wetenschappelijke inzichten voor ons zijn, zo angstaanjagend moeten rampen in het verleden zijn geweest. De beproevingen van de pest leidden tot een verhevigd apocalyptisch besef als gevolg van de alomtegenwoordigheid van de dood.

Redmer Alma Ziekenzorg achter de stadsmuur. Het Cellebroedershuis en het Kropelhuis in Groningen
In het middeleeuwse Groningen was de dreiging van besmettelijke ziekten zelden ver weg. De gasthuizen in de stad ontleenden hun bestaansrecht aan de verzorging en verpleging van de minder bedeelden. Dit artikel ontrukt twee nieuw ontdekte instellingen aan de vergetelheid.

Martin Hillenga Steenpoeder, slakken en spijkers. Groninger kerken en hun omgeving als geneesmiddel?
Door heel Europa, ook in Groningen, zijn in kerkmuren slijp- of schraapsporen te zien. Ze duiden mogelijk op een bijzonder fenomeen: het gebruik van de stenen van de kerk als geneesmiddel.

Anneke B. Mulder-Bakker Maria ter Nood
Het is van alle tijden dat mensen bij dreiging of rampen steun zoeken bij God en Zijn Moeder. Dat deden ook de gelovigen in de late middeleeuwen. In hun devotie richtten zij zich vooral tot Maria als Onse Lieve Vrouwe ter Nood. Twee Mariabeelden uit Groningen en Leeuwarden demonstreren dat.

Noodnummer - Artikelen

Martin Hillenga ‘Sociale distantie’ op en rondom een zeventiende-eeuws kerkhof.
Een begrafenistafereel op de kaart van Egbert Haubois Het Nieuwe Kerkhof in Groningen kwam in 1623 in gebruik als pestkerkhof. De Groninger stadsbestuurders hadden indertijd meer zorgen aan hun hoofd: begrafenisgebruiken uit het katholieke verleden bleken erg hardnekkig.

Jan F. Oldenhuis De bewogen dominee van Nuis en Niebert en de vlijtige armoede
Het Zuidelijk Westerkwartier ging midden vorige eeuw zwaar gebukt onder tegenslagen. Een bezielde burgemeester en twee bewogen predikanten, onder wie ds. Klaas Hofkamp, organiseerden een unieke vorm van hulpverlening.

Tjitske Zuiderbaan Elke dag zondag. Groninger kerken
in tijden van corona Hoe schril kan een contrast zijn? Eerst 2019, dat bol stond van de jubileumactiviteiten. En nu de stilte na de storm. Een virus vaagde de feestelijkheid weg. In de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus is een bijzondere plaats weggelegd voor kerken.

Index tijdschrift Groninger Kerken

Al sinds 1969 levert Groninger Kerken ieder kwartaal een tijdschrift van formaat af. Ook oude nummers zijn vandaag de dag nog het lezen waard. Deze index maakt het voor u eenvoudig om in het rijke archief van Groninger Kerken een artikel te vinden dat u interesseert.

Eerder verschenen nummers

Het tijdschrift Groninger Kerken verschijnt vier keer per jaar. Hieonder kunt u de uitgaven van een jaar eerder en ouder bekijken. Wilt u nu ook de meer recente nummers zelf ontvangen, word dan donateur van onze stichting.
julinummer 2019 - [puclicatie]
aprilnummer 2019 - [Publicatie]
januarinummer 2019 - [Publicatie]
oktobernummer 2018 - [Publicatie]
julinummer 2018 - [Publicatie]
aprilnummer 2018
- [Publicatie]
januarinummer 2018
- [Publicatie]
oktobernummer 2017
- [Publicatie]
julinummer 2017 - [Publicatie]
aprilnummer 2017 - [Publicatie]
januarinummer 2017 - [Publicatie]

Eerdere nummers

oktobernummer 2016 - [Publicatie]
julinummer 2016 - [Publicatie]
aprilnummer 2016
- [Publicatie]
januarinummer 2016
- [Publicatie]
oktobernummer 2015 - [Publicatie]
julinummer 2015 - [Publicatie]
aprilnummer 2015 - [Publicatie]
januarinummer 2015
- [Publicatie]

Groninger kerken

oktobernummer 2014 - [Publicatie]
julinummer 2014 - [Publicatie}
aprilnummer 2014 - [Publicatie]
januarinummer 2014- [Publicatie]
oktobernummer 2013 - [Publicatie]
julinummer 2013 - [Publicatie]
aprilnummer 2013 - [Publicatie]
januarinummer 2013 - [Publicatie]