Tijdschrift

Groninger Kerken is een kwartaaltijdschrift over alles wat met kerken in Groningen te maken heeft. Van preekstoelen tot patroonheiligen en van koorhekken tot klokken, alle onderwerpen passeren de revue. Groninger kerken is daarom een aanrader voor iedereen die meer wil weten over deze pareltjes van het Groninger land.

Inhoudsopgave julinummer

Het julinummer van het tijdschrift Groninger kerken is verschenen - wilt u dit nummer ook ontvangen? Dan is het nu hoog tijd geworden om donateur van de Stichting Oude Groninger Kerken te worden. Dan valt dit nummer binnenkort ook bij u op de deurmat! Word nu donateur en geef nieuwe betekenis aan oude kerken, samen met ons!

Julinummer 2018 Groninger kerken

Margaret Breukink-Peeze - De Japonse rok van Midwolde
Ofwel: Carel Hieronymus draagt geen nachthemd maar een exotisch huisgewaad 81 Rombout Verhulst beeldde op de door hem vervaardigde grafmonumenten de overledene in slapende houding af. De verleiding is dan ook groot om in hun kleding een nachthemd te zien. In werkelijkheid betreft het hier een ‘Japonse rok’, een exotisch gewaad dat vanaf het midden van de zeventiende eeuw het pronkstuk was in de garderobe van de elite.

De Stichting
Interview · Educatie · Excursies · Mediatheek · Winkel · Nieuws · De kerk als podium · Werk in uitvoering · Op weg naar 2019

Piet Kooi - De kerk van de heilige Catharina op Toornwerd
De kerk van Toornwerd verdween al meer dan twee eeuwen geleden. Op de goeddeels afgegraven wierde staat nu een eenzame klokkentoren van later datum. Van de afgebrande c.q. afgebroken kerk is weinig bekend, zelfs betrouwbare afbeeldingen zijn niet bekend. Maar twee plattegronden, bewaard in een particulier archief, en door grafdelvers gedane vondsten werpen toch enig licht op de vorm van het gebouw.

De kleinste van het Grootste Museum

‘We zijn ermee gefeliciteerd’, aldus Thea Stuyling de Lange en Riet van Eijden, voorzitter en penningmeester van de plaatselijke commissie van Krewerd. ‘We wisten helemaal van niets. Totdat ineens een uitbundige mail arriveerde. “Van harte. U bent nu onderdeel van het Grootste Museum!” of woorden van die strekking.’
(Interview Martin Hillenga)
Krewerd - kleinste van het Grootste Museum

Werk in uitvoering

In en om de stad-Groninger Der Aa-kerk werd sinds het vroege voorjaar druk gewerkt. Op straatniveau was dat het duidelijkst zichtbaar door de geplaatste steigers. Wie de blik verder naar boven richtte, zag behalve activiteit op de daken ook dat de torenklok geruime tijd stil stond. Aan het uurwerk werden versleten onderdelen vervangen.
(Interview: Martin Hillenga)
De tijd staat (niet) stil in de Der Aa-kerk

Index tijdschrift Groninger Kerken

Al sinds 1969 levert Groninger Kerken ieder kwartaal een tijdschrift van formaat af. Ook oude nummers zijn vandaag de dag nog het lezen waard. Deze index maakt het voor u eenvoudig om in het rijke archief van Groninger Kerken een artikel te vinden dat u interesseert.

Eerder verschenen nummers

Het tijdschrift Groninger Kerken verschijnt vier keer per jaar. Hieonder kunt u de uitgaven van een jaar eerder en ouder bekijken. Wilt u nu ook de meer recente nummers zelf ontvangen, word dan donateur van onze stichting.
julinummer 2017 - [Publicatie]
aprilnummer 2017 - [Publicatie]
januarinummer 2017 - [Publicatie]
oktobernummer 2016 - [Publicatie]
julinummer 2016 - [Publicatie]
aprilnummer 2016
- [Publicatie]
januarinummer 2016
- [Publicatie]
oktobernummer 2015 - [Publicatie]
julinummer 2015 - [Publicatie]
aprilnummer 2015 - [Publicatie]
januarinummer 2015
- [Publicatie]
oktobernummer 2014 - [Publicatie]
julinummer 2014 - [Publicatie}
aprilnummer 2014 - [Publicatie]
januarinummer 2014- [Publicatie]
oktobernummer 2013 - [Publicatie]
julinummer 2013 - [Publicatie]
aprilnummer 2013 - [Publicatie]
januarinummer 2013 - [Publicatie]