SOGK-Vrijwilligersorganisatie

De Stichting Oude Groninger Kerken heeft op dit moment 93 kerken, twee synagogen, 57 kerkhoven/begraafplaatsen en negen (vrijstaande) torens in haar bezit, en er komen nog steeds nieuwe bij. Het behoud en beheer hiervan brengt veel werk met zich mee. De stichting is daarom heel blij dat ze, al vanaf het begin van haar bestaan, een beroep kan doen op veel zeer enthousiaste vrijwilligers. Deze zijn voor de stichting onontbeerlijk om haar doelstelling te verwezenlijken.

Vrijwilligers in soorten en maten

De meeste vrijwilligers zijn vooral actief in de zogenaamde Plaatselijke Commissies. Iedere kerk die eigendom is van de SOGK heeft zo’n Plaatselijke Commissie. De commissies geven praktisch handen en voeten aan de activiteiten die in en om de desbetreffende kerk ontwikkeld worden, zoals het houden van exposities, het organiseren van lezingen en het geven van rondleidingen. Ook zorgt men bijvoorbeeld voor het ‘bemannen’ èn ‘bevrouwen’ van de kerk tijdens open dagen en voor het bewaren en afgeven van de sleutel van de kerk op de ‘sleuteladressen’. Kortom: men houdt zich bezig met alles wat komt kijken bij het ‘draaiende houden’ van de kerk.
Op het hoofdkantoor van de stichting zijn bijvoorbeeld vrijwilligers werkzaam in de mediatheek, veelal met het geautomatiseerd registreren van documentatie en het digitaliseren van fotomateriaal. Maar ook houden ze zich bezig met social media en/of de websites.

Vrijwilligerscommissies SOGK

De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) kent een aantal commissies waarin vrijwilligers met (specialistische) kennis zitting hebben. In deze commissies is de SOGK ook altijd vertegenwoordigd door een of meerdere medewerkers. De leden van deze commissies doen dit geheel vrijwillig en zij adviseren en ondersteunen hiermee de SOGK.

De commissies van de SOGK

Kerkhovencommissie
Onze kerkhovencommissie heeft veel kennis in huis die alle aspecten van een kerkhof omvat. Zo hebben we vrijwilligers binnen de commissie die veel van het groen (bomen en struiken) weten, vrijwilligers die veel van de graven weten en ook kennis van de flora- en fauna op de kerkhoven is aanwezig. De commissie adviseert en ondersteunt de SOGK waar mogelijk. Leuk weetje; de commissie bestond op 24 mei 2018 precies 25 jaar!

Orgelcommissie
De orgelcommissie ondersteunt en adviseert de Stichting Oude Groninger Kerken over het onderhoud en technische staat van de orgels. De SOGK heeft 74 orgels in haar bezit. De orgelcommissie bestaat op dit moment uit 8 orgelmentoren. De orgelmentoren hebben elk een aantal orgel onder hun hoede en inspecteren deze ongeveer één keer per jaar. Ook kunnen zij desgewenst de plaatselijke commissies ondersteunen met advies over het orgel, de technische werking en de mogelijkheden om het orgel te gebruiken en te promoten.

Uur- en luidwerkencommissie
In deze commissie hebben zeven leden zitting, allen door hun eerdere werkzaamheden deskundig op het gebied van uurwerken en luidklokken. Wanneer er een melding komt vanuit een plaatselijke commissie over een stilstaand uurwerk, of er is iets aan de hand met de klok en/of wijzers, dan wordt iemand van deze commissie ingeschakeld. Elk lid heeft een aantal kerken onder zijn hoede, dus wordt de desbetreffende persoon gevraagd naar het probleem te kijken en zo mogelijk op te lossen (alleen maar kleine reparaties). Er wordt een verslag gemaakt en als het niet opgelost kon worden, wordt er advies voor herstel gegeven en zodat dit naar de professionele uur- en luidwerkman gestuurd kan worden. Ook als een plaatselijke commissie een wens heeft, zoals bijv. een uurwerk elektrificeren, wordt er advies gevraagd bij deze uur- en luidwerkcommissie.

 

Commissie roerende goederen
Met een groeiend bezit aan kerken en daarmee een sterk groeiend aantal kerkelijke voorwerpen werd het in de jaren zeventig noodzakelijk om deze objecten op professionele wijze te registreren. De Commissie roerende goederen was hiermee in het leven geroepen. De commissie maakt gebruik van een online registratieprogramma van Museum Catharijneconvent waarin kerkbeheerders hun roerende goederen kunnen registreren. Het is de taak van de commissie om deze registratie actueel te houden.

Meubelcommissie
Sinds eind 2017 is De Stichting Freerk J. Veldman officieel een onderdeel geworden van de Stichting Oude Groninger Kerken en heet nu de meubelcommissie. Deze Stichting deed in het verleden zelfstandig onderzoek naar het noordelijk meubel maar was ook al langere tijd actief als commissie naar onderzoek van het kerkelijk interieur. Hierbij gaat het voornamelijk om het houten interieur. Zij heeft al verschillende ontdekkingen gedaan over de meubelmakers en de houtsnijders die gewerkt hebben in de Groninger Kerken. Deze worden via de website en het tijdschrift gepubliceerd. Wanneer er vanuit een van onze plaatselijke commissies een verzoek/vraag komt, wordt deze commissie gevraagd een kijkje te gaan nemnen en eventueel geeft men advies en brengt vervolgens verslag uit.

Commissie Grootste Museum van Nederland
Sinds eind 2019 hebben we een nieuwe commissie aan het werk. De oude Groninger Kerken in Krewerd, Middelstum, Midwolde en Pieterburen herbergen een groot aantal verborgen schatten, welke mede door de eigen vrijwilligers openbaar worden gemaakt. Zij zorgen er onder andere voor de openstelling van de kerken, publiciteit en aandacht voor de kerken en het Grootste Museum van Nederland. Deze groep hebben we aangevuld met een aantal enthousiaste vrijwillige ‘meedenkers en -doeners’. Dit om samen met de lokale vrijwilligers nieuwe plannen te ontwikkelen voor alle vier leden van het Grootste Museum van Nederland in Groningen. Het citaat: ‘het geheel is meer dan de som van de delen’ gaat ook op in Groningen!

U wilt ook vrijwilliger worden?

Lijkt het ook u leuk om iets te gaan doen als vrijwilliger bij de Stichting Oude Groninger Kerken? Neemt u dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wij heten u alvast van harte welkom! U kunt ons mailen of bellen op info@groningerkerken.nl of 050-3123569.

De kerk in het hart - eenmalig magazine

We deden een oproep aan de vrijwilligers om zélf kopij aan te leveren voor dit magazine. De respons was overweldigend. Hoewel we niet alles wat in en om de kerken gebeurt in dit magazine kunnen vatten, hopen we dat het wel laat zien dat vrijwilligers de onmisbare kracht vormen achter wie wij zijn, en waar we voor staan. Als voorzitter ben ik daar buitengewoon trots op. Ik wens u heel veel leesplezier met de bijzondere verhalen in dit magazine, en mocht u nog meer verhalen willen horen: bezoek dan vooral onze kerken!

Vrijwilligersbeleidsplan 2017 - 2020

Het Vrijwilligersbeleidplan 2017-2020 werd vastgesteld in het bestuur van de SOGK op 24 november 2016.
Uit de inleiding: 'Vrijwilligers vormen de onmisbare kracht achter wie wij zijn, en waar we voor staan.' Pim de Bruijne vz bestuur SOGK.
In dit Vrijwilligersbeleidsplan komen aan bod: de uitgangspunten voor het vrijwilligersbeleid, de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden vergoedingen, werving en participatie.
Vrijwilligersbeleidsplan 2017- 2020