SOGK-Vrijwilligersorganisatie

De Stichting Oude Groninger Kerken heeft op dit moment 88 kerken, twee synagogen, 55 kerkhoven/begraafplaatsen en acht (vrijstaande) torens in haar bezit, en er komen nog steeds nieuwe bij. Het behoud en beheer hiervan brengt veel werk met zich mee. De stichting is daarom heel blij dat ze, al vanaf het begin van haar bestaan, een beroep kan doen op veel zeer enthousiaste vrijwilligers. Deze zijn voor de stichting onontbeerlijk om haar doelstelling te verwezenlijken.

Vrijwilligers in soorten en maten

Op het hoofdkantoor van de stichting zijn bijvoorbeeld vrijwilligers werkzaam in de mediatheek, veelal met het geautomatiseerd registreren van documentatie en het digitaliseren van fotomateriaal. Maar ook houden ze zich bezig met social media en/of de websites. De meeste vrijwilligers zijn vooral actief in de zogenaamde Plaatselijke Commissies. Iedere kerk die eigendom is van de SOGK heeft zo’n Plaatselijke Commissie. De commissies geven praktisch handen en voeten aan de activiteiten die in en om de desbetreffende kerk ontwikkeld worden, zoals het houden van exposities, het organiseren van lezingen en het geven van rondleidingen. Ook zorgt men bijvoorbeeld voor het ‘bemannen’ èn ‘bevrouwen’ van de kerk tijdens open dagen en voor het bewaren en afgeven van de sleutel van de kerk op de ‘sleuteladressen’. Kortom: men houdt zich bezig met alles wat komt kijken bij het ‘draaiende houden’ van de kerk.

U wilt ook vrijwilliger worden?

Lijkt het ook u leuk om iets te gaan doen als vrijwilliger bij de Stichting Oude Groninger Kerken? Neemt u dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wij heten u alvast van harte welkom! U kunt ons mailen of bellen op info@groningerkerken.nl of 050-3123569.

De kerk in het hart - eenmalig magazine

We deden een oproep aan de vrijwilligers om zélf kopij aan te leveren voor dit magazine. De respons was overweldigend. Hoewel we niet alles wat in en om de kerken gebeurt in dit magazine kunnen vatten, hopen we dat het wel laat zien dat vrijwilligers de onmisbare kracht vormen achter wie wij zijn, en waar we voor staan. Als voorzitter ben ik daar buitengewoon trots op. Ik wens u heel veel leesplezier met de bijzondere verhalen in dit magazine, en mocht u nog meer verhalen willen horen: bezoek dan vooral onze kerken!

Vrijwilligersbeleidsplan 2017 - 2020

Het Vrijwilligersbeleidplan 2017-2020 werd vastgesteld in het bestuur van de SOGK op 24 november 2016.
Uit de inleiding: 'Vrijwilligers vormen de onmisbare kracht achter wie wij zijn, en waar we voor staan.' Pim de Bruijne vz bestuur SOGK.
In dit Vrijwilligersbeleidsplan komen aan bod: de uitgangspunten voor het vrijwilligersbeleid, de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden vergoedingen, werving en participatie.