Vrijwilligers

Vrijwilligers

Groninger Kerken heeft op dit moment 100 kerken, twee synagogen, 62 kerkhoven/begraafplaatsen en 9 (vrijstaande) torens in haar bezit, en er komen nog steeds nieuwe bij. Het behoud en beheer hiervan brengt veel werk met zich mee. We zijn blij dat we een beroep kunnen doen op veel zeer enthousiaste vrijwilligers. Deze zijn voor ons onontbeerlijk om de doelstelling te verwezenlijken.

Vrijwilligers in soorten en maten

De meeste vrijwilligers zijn actief in Plaatselijke Commissies. Bijna elke kerk die eigendom is van Groninger Kerken heeft zo’n Plaatselijke Commissie. De commissies organiseren activiteiten die in en om de desbetreffende kerk plaatsvinden, zoals exposities, lezingen en rondleidingen. Ook zijn zij het aanspreekpunt voor de verhuur van de kerk. Vrijwilligers van Plaatselijke Commissies houden zich tevens bezig met de dagelijkse gang van zaken van de kerk.

Op het kantoor aan de Coehoornsingel ondersteunen vrijwilligers bij werkzaamheden in de mediatheek, bij de afdeling communicatie en rondom het vrijwilligersmanagement in het algemeen. De kantoorvrijwilligers ondersteunen waar nodig en kunnen breed worden ingezet door de organisatie.

Leden van een specialiteitencommissie leveren hun bijdrage in de vorm van kennis en deskundigheid die specifiek zijn voor het erfgoed. Deze commissies zetten zich bijvoorbeeld in voor het klein onderhoud van kerkhoven, orgels, uurwerken en luidklokken en meubels. Daarnaast worden leden soms betrokken bij restauratieplannen om op dat vlak hun kennis te delen.

De Akerk is onze grote stadskerk. Vrijwilligers zetten zich in als gastheer en -vrouw, helpen in de winkel en assisteren bij de praktische uitvoering van activiteiten en exposities.

Educatie-vrijwilligers helpen bij het begeleiden van schoolklassen in de kerk van Garmerwolde bij de Schoolkerk. Samen met één van de Schoolkerk-docenten begeleid je een bovenbouwklas van het basisonderwijs die een bezoek brengt aan de kerk en de tentoonstelling in de toren.

Vrijwilligersvacatures in de provincie

Regelmatig zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen bijdragen aan het organiseren van culturele activiteiten in onze kerken in de provincie. Vrijwilligers zijn actief in Plaatselijke Commissies en vallen onder de stichting Groninger Kerken. Als vrijwilliger organiseer je culturele- en dorpsactiviteiten zoals rondleidingen, concerten, en je coordineert de verhuur van de kerk. Er wordt van de vrijwilligers verwacht dat je een actieve rol aanneemt om hier publiciteit aan te geven. We vinden het belangrijk dat een plaatselijke commissie divers is qua afkomst, religie, interesses, leeftijd et cetera, om zo een breed draagvlak te creëren voor de kerk in haar omgeving.

Op dit moment zijn we op zoek naar vrijwilligers voor de kerken in:

 • Leegkerk
 • Uithuizermeeden


Ben jij het organisatietalent dat we zoeken? Of heb je veel kennis over kerken en vind je het leuk om bezoekers hierover te informeren? Stuur een mail naar vrijwilligers@groningerkerken.nl.

VACATURE: vrijwilliger kerk Leegkerk

VACATURE: vrijwilliger kerk Leegkerk

Het afgelopen jaar hebben we de meest succesvolle “Zomerzondagen” gehad sinds 2013. De programmering van de optredens was gevarieerd en heeft veel geïnteresseerden getrokken.

Om dit te kunnen blijven aanbieden, hebben we enthousiaste vrijwilligers nodig die het leuk vinden publiek te ontvangen, koffie/thee en taart te verkopen en de kerk te laten zien. Soms zijn er ook andere evenementen (bijvoorbeeld Open Monumenten Dag) waar een vrijwilliger de kerk openstelt en als gastheer of gastvrouw publiek ontvangt.

Leegkerk

Je profiel:

 • Je werkt graag samen
 • Je hebt binding met het erfgoed
 • Je hebt een open en gastvrije uitstraling
 • Je vindt het leuk om mensen te enthousiasmeren over de kerk van Leegkerk
 • Je bent bereid aanwezig te zijn bij briefings over de programmering

Informatiebijeenkomst:

 • Waar: Kerk van Leegkerk - Leegeweg 38 - Groningen
 • Wanneer: zondag 12 maart
 • Tijd: 14:00 uur

Vragen, opmerkingen of aanmelden als vrijwilliger? Stuur een e-mail naar: vrijwilligers@groningerkerken.nl

Uithuizermeeden

VACATURE: vrijwilliger kerk Uithuizermeeden

De Mariakerk in Uithuizermeeden is de honderdste kerk die overgedragen is aan Groninger Kerken en wij dragen het beheer van de kerk graag over aan enthousiaste vrijwilligers woonachtig in Uithuizermeeden en omstreken.

We willen een geheel nieuwe Plaatselijke Commissie vormen en zijn op zoek naar een voorzitter, penningmeester en een secretaris aangevuld met algemene leden.

Je profiel:

 • Je hebt een open en gastvrije uitstraling
 • Je bent allround inzetbaar
 • je hebt belangstelling voor cultureel erfgoed
 • Je werkt graag samen
 • Je wilt een nieuwe invulling (muziek, toneel, expositie etc.) geven aan de Mariakerk
 • Je coördineert de verhuur van de kerk en begeleid werkzaamheden bij rouw en trouw

Informatiebijeenkomst:

 • Waar: Mariakerk - Torenstraat 26 - Uithuizermeeden
 • Wanneer: donderdag 23 maart
 • Tijd: 19:30 uur (Inloop 19:15 uur)

Wil je meer weten of je meteen aanmelden als vrijwilliger? Stuur dan een e-mail naar vrijwilligers@groningerkerken.nl

Vrijwilligersbeleidsplan 2021 - 2024

Het vrijwilligersbeleidsplan 2021 - 2024 is vastgesteld door het vrijwilligersplatform op 14 december 2021. Uit de inleiding: 'Al vanaf de oprichting van de Stichting Oude Groninger Kerken is vrijwillige inzet een cruciale factor geweest voor het slagen van de missie en doelstellingen van de stichting. Inmiddels zetten rond de 700 vrijwilligers zich in voor de stichting, waarvan het merendeel als lid van een Plaatselijke Commissie.' In dit vrijwilligersbeleidsplan komen de verschillende vrijwilligerstaken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vergoedingen aan bod.

Vrijwilligersbeleidsplan 2021 - 2024

Inloggen intranet voor vrijwilligers

Wil je als vrijwilliger van de SOGK inloggen op het intranet? Klik hier.

Word donateur
Word donateur