Werkzaamheden kerk Ulrum

Vorig jaar zijn we begonnen met groot onderhoud aan de leibedekking van toren en kerk. Aan de buitenkant van de kerk was verder sprake van min of meer lichte scheurvorming en losliggend metselwerk. Dit wordt hersteld, soms door middel van inboeten. Uiteraard wordt ook het ontbrekende voeg- en metselwerk hersteld. De werkzaamheden worden dit jaar afgerond.

Kerk Ulrum

De vroeg 13e eeuwse kerk van Ulrum was waarschijnlijk gewijd aan de Heilige Katharina. In de kerk waren ooit muur- en gewelfschilderingen aanwezig, die helaas verloren zijn gegaan bij de restauratie van 1916.