Werkzaamheden kerk Ulrum

Aan de buitenkant van de kerk is sprake van min of meer lichte scheurvorming en losliggend metselwerk. Dit wordt hersteld, soms door middel van inboeten. Uiteraard wordt ook het ontbrekende voeg- en metselwerk hersteld. Verder zal groot onderhoud plaatsvinden aan de leibedekking van toren en kerk. En als er dan toch een steiger staat, gelijk even het wijzerwerk aanpakken

Kerk Ulrum

De vroeg 13e eeuwse kerk van Ulrum was waarschijnlijk gewijd aan de Heilige Katharina. In de kerk waren ooit muur- en gewelfschilderingen aanwezig, die helaas verloren zijn gegaan bij de restauratie van 1916.