Werkzaamheden kerk Den Andel

In Den Andel wordt de toegankelijkheid naar de toren, en meer specifiek naar de luidklok verbeterd. Behalve dat, worden aangetaste hekjes van de toren vervangen en zal herstel van voegwerk plaatsvinden. Dit betekent dat de toren in de steigers zal komen. Dan zal ook de omvang van te herstellen voegwerk pas goed in beeld komen. Ten slotte worden toren en kerk buitenom geschilderd.

Kerk Den Andel

De kerk ligt in een langgerekt streekdorp, ontstaan in de 13e eeuw op twee bij elkaar liggende dijken. In 1989 werd een sloopvergunning aangevraagd, en –gelukkig- geweigerd. Het interieur met spitse koepelgewelven zonder ribben heeft mooie, 13e eeuwse gewelfschilderingen. Wandpijlers ter ondersteuning van de gewelven, zijn in de 17e eeuw afgehakt om ruimte te maken voor banken: daardoor werden trekbalken noodzakelijk. Die trekbalken zijn overigens bij een latere restauratie weer verwijderd.