Gouden Bomenfonds

Het groene goud rondom de Groninger Kerken

Unieke pareltjes in het Groninger land, dat zijn de Groninger kerken met hun omringende kerkhoven. Hier zijn de bijzondere flora en fauna, de graven en de veelal monumentale bomen en boomgroepen van grote waarde. Helaas worden de kerkhoven bedreigd door bomenziektes en niet-inheemse plantensoorten. Zij tasten de biodiversiteit ernstig aan. Met het Gouden Bomenfonds herstelt de Groninger Kerken de kwaliteit van het groen op de historische kerkhoven.

Echoscopie voor bomen

Benieuwd waar we nu mee bezig zijn?

Een echoscopie voor bomen...dat is een Picusmeting. Met behulp van deze techniek kun je zien hoe het met het inwendige van een boom is gesteld. In dit geval gaat het om een oude wilg die last heeft van schubbige zwammen!

Lees de hele blog

Herstel biodiversiteit

Biodiversiteit in het Groningse landschap en op de Groninger kerkhoven gaat hard achteruit. Hierdoor worden veel planten, bomen en dieren die van oorsprong in Groningen voorkomen met uitsterven bedreigd. Om deze reden slaan Landschapsbeheer Groningen en Groninger Kerken de handen ineen om de biodiversiteit op deze terreinen te herstellen. Wij worden hierbij financieel gesteund door de Provincie Groningen en het Dinamo Fonds.

Lees het hele bericht
Tzandt knipsel
GBF 4

Wilt u bijdragen aan onze inzet voor verduurzaming en herstel van het prachtige groen op onze kerkhoven? Dat kan door een bedrag naar keuze te doneren.

Doneren

U kunt een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL13 ABNA 0621 7333 69 ten name van Stichting Oude Groninger Kerken o.v.v. ovv Gouden Bomenfonds. Of u kunt de QR-code scannen. U hoeft alleen nog een bedrag naar keuze in te vullen en u betaalt dan via iDEAL.

Dank

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.


(De Stichting is een Culturele ANBI. Dit betekent dat wij zijn vrijgesteld van het betalen van schenk- en erfbelasting).

Word donateur
Word donateur