Stages en afstuderen

De Stichting Oude Groninger Kerken begeleidt het hele jaar door studenten tijdens hun stages en afstudeeronderzoeken. De studenten komen van verschillende opleidingen en scholen om ervaring op te doen bij de stichting. Er zijn onder andere stagemogelijkheden op de afdelingen: Bouwkunde, Communicatie en Educatie.

Scripties en stageverslagen

De afgelopen jaren hebben verschillende studenten bij ons hun scriptie geschreven of stagegelopen. Hieronder vindt u daarvan een aantal voorbeelden.

Een bordeel in de kerk?

Een bordeel in de kerk? Een onderzoek naar de verschillende waarden die actoren in het erfgoedveld toeschrijven aan kerkgebouwen en de conflicten die daardoor kunnen ontstaan - Sophie Beekman (2014).
Rond kerkgebouwen zijn verschillende betrokkenen actief die het gebouw elk op hun eigen manier kunnen waarderen. Actoren kunnen met elkaar in conflict komen doordat zij verschillende waarden aan het kerkgebouw toeschrijven. De hoofdvraag van deze scriptie is: Hoe wordt er door actoren in en om het erfgoedveld omgegaan met de verschillende waarden die religieus cultureel erfgoed voortbrengt, in het bijzonder bij herbestemd erfgoed?
(Sophie Beekman - 2014)
Masterscriptie Sophie Beekman

Nieuwe manieren van financieren via social media

Ik ben Suzan Kwant en ik doe een afstudeeronderzoek bij de stichting. Ik ben onderzoek aan het doen naar hoe de sociale media en sociale netwerken kunnen bijdragen aan het veilig stellen van het financiële budget van de stichting. Vanwege de bezuinigen in de culturele sector is het ook voor de SOGK belangrijk dat zij op zoek gaat naar andere manieren van financieren. Een goed voorbeeld hiervan is crowdfunding. Dit is een financiering in de vorm van vele kleine investeringen door bedrijven en consumenten. Crowdfunding is sterk in opkomst en deze online groep wordt benaderd via de sociale media. De basis voor crowdfunding is al gelegd. De stichting is al actief op Facebook en Twitter en de informatie op de website wordt regelmatig ververst.
(Suzan Kwant - 2012)
Samenvatting eindverslag
Eindverslag