Terra MBO

De Stichting betrekt jongeren graag bij het religieus cultuurhistorisch erfgoed. We laten ze kennismaken met onze dagelijkse praktijk en dagen ze uit om na te denken over het erfgoed. Op deze manier hopen we een bouwsteen te leveren voor draagvlak in de toekomst. We werken daarin samen met partners als de Rijksuniversiteit Groningen, de PABO en Terra MBO Groningen.

Onderhoud groenvoorziening kerkhoven

De Stichting Oude Groninger Kerken is inmiddels eigenaar van 55 kerkhoven en het beheer daarvan wordt steeds intensiever. Om al dit werk door vrijwilligers of hoveniers te laten uitvoeren is een haast onmogelijke opgave. Kleine klussen blijven dan ook vaak liggen. Het Terra MBO Groningen was juist op zoek naar uit te voeren groenonderhoud als leerproces voor haar leerlingen. Tijdens de opleiding ontdekken leerlingen hoe ze een tuin, park, of in dit geval een kerkhof verzorgen en welke materialen ze daarvoor moeten gebruiken. Verder leren ze berekeningen te maken van kosten en het plannen van projecten. In september 2018 is door Peter Breukink en een student van Terra MBO een intentieverklaring voor samenwerking ondertekend. De studenten van het Terra De studenten krijgen nu de mogelijkheid de opgedane theoriekennis in de praktijk uit te voeren. Zij kunnen klussen voor de SOGK uitvoeren die anders blijven liggen..

Word donateur
Word donateur