Landmerken

Landmerken - Iedereen wil altijd de zee zien!

Kerktorens zijn van oudsher de herkenningstekens in het Waddengebied, vroeger en nu. Het kompas werd op de torens gericht en brachten de schepen veilig in de haven. Ook op het land waren de kerktorens voor reizigers oriëntatiepunten, oftewel landmerken.

Kerktorens, kerken en kerkhoven en eindeloos het Groninger landschap...

...zijn er om van te genieten. De Landmerken zijn dé bezienswaardigheden in Groningen als je van natuur, wandelen en eeuwenoude gebouwen houdt: hét ideale dagje weg in eigen land, een écht uitje Groningen. Wat is er te doen in Groningen? Bezoek de Landmerken en verander je uitzicht.

De acht locaties

Hornhuizen
De toren fungeerde als baken voor schippers, was letterlijk een vuurtoren. ‘De vuurtoren’ is te beklimmen en uitermate geschikt als uitkijkpunt, met prachtig uitzicht over het Wad en in de nabije verte Schiermonnikoog. Dijken en polders vertellen het verhaal van de zee en het leven van akkerbouwers.

Wierhuizen
Wierhuizen (bij Pieterburen) is het Landmerk zonder kerk, alhoewel: een prachtig kunstwerk van Meschac Gaba is de enige kerk die je op het kerkhof zult zien. De dijkdoorbraak en overstroming van de Kerstnacht in 1717 vaagde het dorp Wierhuizen en ook haar stenen kerk weg. De restanten van de kerk werden gebruikt voor het herstel van de zeedijk. Van het oorspronkelijke dorp resteert eigenlijk alleen nog het kerkhof. In het lijkhuisje zie je tot waar het wassende water kwam en kun je de kaart van de Landloopwandeling naar de Waddenzeedijk pakken.

 

Breede
Breede is een klein en statig plekje niet ver van Warffum op het Hogeland in de provincie Groningen. Het witte kerkje in een lommerrijke omgeving met daarnaast een chique borg vormen een culturele parel in het eindeloze Groningse polderlandschap. De mensen die er leefden waren niet minder bijzonder. Bezoek Landmerk Breede en leer meer over de onderwijzer van Marten Toonder senior, de vader van de bekende auteur en stiptekenaar met dezelfde naam.

Oldenzijl/Oosternieland
Oud & Nieuw - Oldenzijl en Oosternieland. Uit een artikel van Teun Juk: Oldenzijl en Oosternieland, De kerkstichting in historisch-geografisch perspectief. Hierin wordt onder andere verondersteld dat Oosternieland werd gesticht vanuit Oldenzijl, en/of door kloosterlingen die zich met ontginning van gebied bezig hielden.Oldenzijl (Gronings: Oldenziel) en Oosternieland zijn twee zelfstandige kleine dorpen in de gemeente Eemsmond, in het noorden van de provincie.

Uitwierde
‘Zicht op zee’, de toren als uitkijkpunt, omgeven door kerkgebouw, radiale wierde en het omringende land dat overgaat in zee. De actieve dorpsvereniging wil kerk en om-geving versterken en een uitkijkpunt realiseren in de kerktoren. Uitwierde (Gronings: Oetwier, hist.: Uitwierda) is een dorp in de gemeente Delfzijl. Het ligt bijna tegen de bebouwing van Delfzijl aan.

Termunten
‘De vissershaven heeft een kerk’, aansluitend bij ‘haven- en visrecreatie’, maar ook bij de verdwenen dorpen van de Oosthoek (Oterdum, Heveskes, Weiwerd). Opmaat voor de Punt van Reide. Termunten is een dorp in de gemeente Delfzijl. Het dorp is ontstaan op een wierde bij de monding van van het riviertje de Munte of Oude Ae. Deze ontsprong in de buurt van het huidige Wildervank. Bij Muntendam werd dit riviertje in Middeleeuwen afgedamd.

Finsterwolde
Over de doden niets dan goeds’. Het kerkhof van Finsterwolde behelst een uitzonderlijke grafcultuur in oorsprong en omvang. Een heel bijzonder terrein waar in de toeristische ontwikkeling kansen liggen. Finsterwolde is een dorp in de gemeente Oldambt. Tot 1990 was het een zelfstandige gemeente. Tot de gemeente Finsterwolde behoorden naast Finsterwolde de volgende plaatsen: Ekamp, Ganzedijk, Goldhoorn, Hardenberg, Hongerige Wolf, Veenhuizen.

Nieuw Beerta
‘Een traditie in vernieuwing’ Dit centraal gelegen landmerk in de graanrepubliek is een dorp van uitersten als rijk-arm, groot-klein en zeker ook ‘heden en toekomst'. Nieuw-Beerta (of Beertster Hamrik) is een dijkdorp in de gemeente Oldambt dat ontstaan is na de voltooiing van de Schanskerdijk in 1657.


Word donateur
Word donateur