EU Inception

Samenwerking met Stichting Oude Groninger Kerken

Dit internationale onderzoeksproject richt zich op het ontwikkelen van methoden en tools voor de restauratie en instandhouding van monumenten (technische richting: bijv. inspecties, conditiemeting en het plannen van onderhoud) en voor toeristen/bezoekers die het cultureel erfgoed willen bezoeken (sociale richting: het ontwikkelen van mobiele apps voor virtuele ervaringen van bezoekers). Wij zullen ons hiermee in eerste instantie concentreren op her te bestemmen kerken die op het SOGK programma staan (Obergum, Beerta, Termunten). Daarvoor is internationaal veel belangstelling. Het is mooi om op de manier een steentje te kunnen bijdragen aan de kwaliteitsbevordering van het behoud van het (Groningse) cultureel erfgoed.

Samenwerking met DEMO

DEMO werkt samen met SOGK (Stichting Oude Groninger Kerken) in het kader van het EU project INCEPTION.

Inception

INCEPTION

INCEPTION realises innovation in 3D modelling of cultural heritage through an inclusive approach for time-dynamic 3D reconstruction of artefacts, built and social environments. It enriches the European identity through understanding of how European cultural heritage continuously evolves over long periods of time.

Word donateur
Word donateur