Patty blogt

Datum 02 april 2021

Terug naar NieuwsTerug naar het Nieuwsoverzicht

Welkom bij mijn eerste maandelijkse blog waarin ik u iedere maand zal meenemen in actuele onderwerpen die spelen binnen onze stichting.

Tot nu toe was u gewend eens per twee weken de blog van een van onze bouwkundigen te lezen. Daar gaan we uiteraard mee door zij het dat de frequentie ervan wordt teruggebracht naar één keer per maand. Naast het behoud en beheer van ons bijzondere cultureel erfgoed dat aan de oorsprong staat van onze stichting, wil ik u door deze nieuwe blog ook deelgenoot maken van de veelzijdigheid van onze stichting om de belangstelling voor ons erfgoed te bevorderen. Dit kan natuurlijk op verschillende manieren. Zo maken we ons sterk voor educatie en breed gebruik van dit erfgoed waarmee we een groot publiek proberen te bereiken. Die veelzijdigheid kunt u ook vinden op onze website, variërend van historische informatie in de kennisbank tot projecten of activiteiten georganiseerd door onze vrijwilligers die in niet-corona tijden te vinden zijn onder ‘De kerk als podium’. Door samenwerking met andere instellingen delen en ontwikkelen we kennis, die weer van pas kan komen bij beheer en behoud.

Klimaatverandering en duurzaamheid

Twee onderwerpen zijn de afgelopen jaren steeds sterker in de belangstelling komen te staan: klimaatverandering en duurzaamheid. Beide zijn direct van invloed op ons erfgoed. De coronapandemie heeft het bewustwordingsproces dat hier iets aan gedaan moet worden, versneld. Hoewel duurzaamheid inmiddels een containerbegrip is geworden voor energietransitie, climate adaptation, verduurzaming en biodiversiteit, is het van groot belang om na te denken over hoe we ons erfgoed toekomstbestendig kunnen maken en wel zo dat de aanpak past bij de schoonheid van onze kerken en de eromheen liggende kerkhoven. Op het gebied van duurzaamheid vinden verschillende pilots plaats. De resultaten daarvan volgen en analyseren we. Zo worden de kerkbanken in Bierum heel plaatselijk verwarmd, maken we in Garmerwolde gebruik van een warmtepomp om het ensemble kerk en bijgebouw te verwarmen en gaan we hopelijk binnenkort van start met ‘warm bouwen’ in Overschild.

Groen

Kijkend naar het groen was de oprichting van ons Gouden Bomenfonds in 2019 een eerste aanzet om aandacht te genereren voor de problematiek waarmee we te maken hebben op vele kerkhoven en het groen rondom de kerken. Denk daarbij aan Essentaksterfte, gebrek aan biodiversiteit en de al vroeg in het jaar droogstaande grachten. Kortom, redenen genoeg om een hoofdstuk toe te voegen aan ons meerjarenbeleidsplan waarin we toelichten hoe we dergelijke onderwerpen de komende vier jaar willen gaan aanpakken. Hierin staan biodiversiteit, verduurzaming van groen en gebouw, maar ook het vergaren van kennis bovenaan. Bent u nieuwsgierig geworden? Lees dan meer hierover in ons vernieuwde donateurstijdschrift Groninger Kerken dat dit keer in het teken staat van groen.

Patty Wageman