Noodnummer tijdschrift Groninger Kerken is verschenen

Datum 29 juni 2020

Terug naar NieuwsTerug naar het Nieuwsoverzicht

Het julinummer van het tijdschrift Groninger kerken staat op punt is verschenen - wilt u dit nummer ook ontvangen? Dan is het nu hoog tijd geworden om donateur van de Stichting Oude Groninger Kerken te worden. Dan valt dit nummer binnenkort ook bij u op de deurmat! Word nu donateur en geef nieuwe betekenis aan oude kerken, samen met ons!

Groninger kerken in tijden van nood

Het voorjaar en de zomer zijn altijd drukke perioden in de Groninger kerken: concerten, tentoonstellingen, het festival ‘Terug naar het begin’, en natuurlijk ook veel ongeorganiseerde, individuele bezoeken. Door de uitbraak van het coronavirus komt van dat alles dit jaar weinig tot niets terecht. Dat gegeven heeft ook zijn weerslag op de inhoud van Groninger Kerken. Door deze uitzonderlijke omstandigheden vervalt het afzonderlijke Stichtingskatern met vermelding van alle activiteiten – die zijn er nu niet. Daarom wordt deze aflevering aan alle donateurs toegezonden, ongeacht of ze ook op het tijdschrift zijn geabonneerd.

Speciaal nummer

Door de omstandigheden waarin we nu verkeren, is deze zomeraflevering een ‘nood’­nummer, waarin concrete herinneringen aan en verwijzingen naar onzekerheid, ziekte en rampen in de kerkgebouwen aan de orde komen. Daarbij stuiten we op een wezenlijke karakteristiek van religie, namelijk die van betekenisgeving. Dat lijkt een beetje op de woordafleiding van ‘verbinding’, die kort na 300 door de tot het christendom bekeerde Romeinse auteur Lactantius voor het begrip ‘religio’ was bedacht, en die, hoewel taalkundig onhoudbaar, nog steeds populair is.