Historische reconstructie deze week bij toeval bewezen

Datum 17 mei 2020

Terug naar NieuwsTerug naar het Nieuwsoverzicht

Historicus Redmer Alma reconstrueerde onlangs waar het cellebroedershuis in Groningen precies moet hebben gestaan, en waar de dichtstbijzijnde stadstoren stond. Dat zijn theorie klopt, bleek deze week bij toeval.
(Frits Poelman in DvhN - zaterdag 16 mei 2020)

Themanummer Groninger Kerken

De Warffumer stortte zich op de cellebroeders voor een artikel in een themanummer over ziekenverzorging en epidemieën van het magazine van de Stichting Oude Groninger Kerken. ,,Veel gasthuizen in Groningen ontleenden hun bestaansrecht aan verzorging en verpleging van zieken en minder bedeelden. Van het cellebroedersklooster is maar weinig bewaard gebleven, ook al speelden zij korte tijd waarschijnlijk een belangrijke rol’’, zegt Alma.

 

Volgens Alma hielpen de cellebroeders of alexianen eind 15de eeuw in Groningen bij de palliatieve zorg aan pestlijders. De orde bestond oorspronkelijk uit lekengemeenschappen.
,,Tijdens de pandemie van de Zwarte Dood (de pestgolf tussen 1347 en 1352, red) voelden zij de verzorgingsplicht tot het uiterste. De kerk zag die mensen soms als bedreiging, maar in steden waren deze idealisten meer dan welkom om hulp te bieden bij de vele epidemieën. Noordoost-Nederland kende vestigingen in Kampen (1475) en Deventer (1495). Mogelijk is de pestepidemie van 1483-1483 aanleiding geweest voor de kortstondige aanwezigheid in Groningen, maar dat is niet zeker.’’

Tijdschrift Groninger Kerken

Dit themanummer, het julinummer van het tijdschrift Groninger Kerken verschijnt in het eerste weekend van juli - wilt u dit nummer ook ontvangen? Dan is het nu hoog tijd geworden om donateur van de Stichting Oude Groninger Kerken te worden. Dan valt dit nummer binnenkort ook bij u op de deurmat! Word nu donateur en geef nieuwe betekenis aan oude kerken, samen met ons!
Word nu donateur