Directeur SOGK pleit voor ruimhartiger aanwijzing naoorlogse monumenten

18 november 2019

Directeur SOGK pleit voor ruimhartige aanwijzing naoorlogse monumenten

Directeur Peter Breukink van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) pleit voor een ruimhartiger aanwijzing van naoorlogse gebouwen. Speciaal voor gebouwen tussen 1945 en 1955 die het verhaal van ‘herrijzend Nederland’ vertellen. Ze zijn vaak heel kwetsbaar en zeldzaam gezien de eenvoudige bouwwijze door het toenmalige gebrek aan bouwmaterialen. Van die gebouwen zijn er heel veel al afgebroken of ingrijpend veranderd. Een nog redelijk gaaf gebouw behoort inmiddels tot de zeldzaamheden.

Ruimhartiger beleid

Peter Breukink hield zijn pleidooi afgelopen zaterdag in Arnhem bij de uitrekking van de Pieter van Vollenhovenprijs in aanwezigheid van minister Van Engelshoven. De SOGK ontving deze prijs voor de herbestemming van de Eben Haezer kerk te Appingedam. De minister heeft nog niet gereageerd.

Zoals gemeld, won de Stichting Oude Groninger Kerken de prijs voor het redden van de Molukse kerk in Appingedam. De Molukse kerk uit 1960 is in 2014 aangewezen als rijksmonument. Als eerste Molukse kerk van Nederland bij de eerste Molukse wijk van Nederland. Deze aanwijzing is essentieel gebleken voor de redding maar ook voor de herbestemming van het unieke gebouw.

 

Peter Breukink: 'En dan heb ik het nog niet eens over deze vorm van erkenning die de Molukse gemeenschap veel dieper heeft geraakt dan puur als een middel tot instandhouding door (her)bestemming. Ik zou wensen dat u een ruimhartig beleid gaat voeren ten aanzien van plaatsing van het kwetsbare, naoorlogse, erfgoed op de lijst van rijksmonumenten. Dat de aanwijzing en herbestemming van de Molukse kerk van Appingedam hierin een lichtend voorbeeld mag zijn’