Nieuws

Passagio in de Ommelanden
Passagio in de Ommelanden

Voor het NPO Radio 4 programma Passaggio (dagelijks van 19:00 tot 20:00 op NPO Radio 4) volgt presentator Lex Bohlmeijer een route langs prachtige kerken in de provincie Groningen. Een aantal van deze kerken behoort tot de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Zo komt hij o.a. in de Petruskerk van Pieterburen, een van de leden van het grootste Museum in Nederland. Ook de Andreaskerk van Westeremden staat op het programma. Hij spreekt hier met Henk Helmantel die behalve kunstschilder ook voorzitter is van de plaatselijke (beheers)commissie van deze kerk.

Verkoop werk fotograaf Omke Oudeman
Verkoop werk fotograaf Omke Oudeman

In de maanden september en oktober werd onder de titel Natuurlijk Licht werk van fotograaf Omke Oudeman geëxposeerd op drie locaties in het Westerkwartier. Dit bleek een schot in de roos te zijn, veel mensen kwamen erop af en heel vaak werd de vraag gesteld: ‘is dit werk ook te koop?’ Dit heeft ons doen besluiten het tentoongestelde werk te verkopen en wel op zaterdag 9 november in de kerk van Nuis. Tussen 13.00 en 14.00 uur kan men de foto’s nogmaals bekijken en vanaf 14.00 uur tot circa 16.00 uur vindt de daadwerkelijke verkoping plaats. Van de opbrengst gaat 25% naar het goede doel, in dit geval naar Alpe d’HuZes.

René Paas plant eerste gouden boom
René Paas plant eerste gouden boom

In mei 2019 heeft de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) het Gouden Bomenfonds in het leven geroepen. Stichting J.B. Scholtenfonds gaf eind september een vliegende start aan dit fonds door een bijdrage van € 100.000,-. Met dit nieuwe Gouden Bomenfonds wil de SOGK de kwaliteit van het groen op de historische kerkhoven van de SOGK continueren en indien noodzakelijk herstellen. Als markering van de start van de nu mogelijk geworden werkzaamheden, plant René Paas in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Scholtenfonds op 28 oktober om 16.00 uur een ‘eerste’ boom op het kerkhof van Losdorp.

Presentatie website Corpus Roemeling
Presentatie website Corpus Roemeling

Een website biedt vanaf zaterdag 19 oktober toegang tot een interactief gegevensbestand van patroonheiligen en priesters van alle kerken in Groningen en Drenthe van voor 1640 en daarnaast een dataset van heiligen en geestelijken in de provincie Fryslân van voor 1600. De gegevens werden verzameld door de in 2017 overleden Friese historicus en genealoog Otto Roemeling. De Fryske Akademy en de Stichting Oude Groninger Kerken presenteren de nieuwe website op zaterdag 19 oktober tijdens een bijeenkomst in de Hippolytuskerk te Middelstum vanaf 15.00 uur.