Nieuws

Toneelgezelschap Iovivat brengt geschiedenis De Ploeg tot leven
Toneelgezelschap Iovivat brengt geschiedenis De Ploeg tot leven

Een theatervoorstelling waar bij het publiek door het geliefde landschap van de Ploegschilders trekt, dat is 'De Ploeg, een ontdekkingstocht naar het bekende'. Het stuk van toneelgezelschap Iovivat uit Garnwerd gaat donderdag in première. Een tripje naar de wierde van Oostum maakt meteen duidelijk waarom de Ploegschilders een eeuw geleden graag in deze omgeving aan de slag gingen. Dat constateert ook regisseur Ben Smit: 'Dit is zo'n schitterende omgeving.'RTVNoord - 26 september 2018

Winnende foto's Fotowedstrijd
Winnende foto's Fotowedstrijd

Dit jaar schreven wij weer een fotowedstrijd uit voor een kalender, nu met het thema ‘1969-2019 - 50 jaar Stichting Oude Groninger Kerken’. Dat leverde een groot aantal gevarieerde foto’s op, waaruit het ook dit keer weer moeilijk kiezen was. De jury onder leiding van vakfotograaf Duncan Wijting selecteerde desondanks twaalf heel diverse platen. De winnaar werd mevrouw Ina Brinks-Mijdenga uit Zweelo, met een bijzondere blik op de kerk en toren van Zeerijp. De opname krijgt een prominente plaats op de voorkant van de kalender.

'Het land goed in' handen uit de mouwen Lindenborg Leek
'Het land goed in' handen uit de mouwen Lindenborg Leek

De leerlingen van de vijfde klassen van de Lindenborg in Leek (RSG De Borgen) steken op maandag 24 september, onder de bezielende leiding van vrijwilligers van de Stichting Groninger Kerken (SOGK) en de Stichting Anna van Ewsum (Stichting tot behoud van historische grafmonumenten in de gemeente Leek), de handen uit de mouwen bij een aantal van de SOGK-kerken in het Westerkwartier.Artikel Westerkwartier - 20 september 2018Lees hier meer in het Dagblad van het Norden - 24 september 2018 - Koos Bijlsma

Collectie Groningen - online museum
Collectie Groningen - online museum

Een weggepoetst verleden - deze opgeruimde titel refereert aan de kansel in de kerk van Woltersum; de enige middeleeuwse houten kansel met schilderingen in Nederland. Dit bijzondere meubelstuk van de Stichting Oude Groninger Kerken is een van de objecten die onderdeel uitmaakt van Collectie Groningen, het online museum met Groningse topstukken. De Groningse erfgoedinstellingen presenteren op Collectie Groningen gezamenlijk hun topstukken: mooie en verrassende objecten die samen het verhaal van Groningen en de Groningers vertellen.Lees hier het hele verhaal - Een weggepoetst verleden

Erfgoed en cultuur prominent in troonrede
Erfgoed en cultuur prominent in troonrede

Tijdens de traditionele Troonrede op Prinsjesdag heeft de Koning de plannen van de regering voor cultuur en erfgoed uitgesproken. Zo komt er 325 miljoen euro beschikbaar voor erfgoed en wordt er 80 miljoen euro per jaar geïnvesteerd in cultuur. Het is de eerste keer sinds het koningschap van Willem Alexander dat erfgoed en cultuur zo expliciet worden genoemd in de Troonrede.De plannen werden aangekaart in een korte passage vroeg in de rede. Deze passage (en de hele troonrede) vindt u hier.

'Soms word je er moedeloos van'
'Soms word je er moedeloos van'

Een wrang jubileum voor Stichting Oude Groninger Kerken. Voor de dertigste keer staat er een kerk in de steigers om de opgelopen aardbevingsschade te herstellen. En het einde van die reeks is nog niet in zicht. De Middeleeuwse Kerk van Zuidwolde, gebouwd rond 1050, is die dertigste 'patiënt'. Het historische bouwwerk aan het Boterdiep heeft tal van kleine scheuren op zwakke plekken, zoals ramen en deuren. 'Je bent blij als er weer een klaar is, maar telkens denk je: wanneer houdt het op?', stelt bouwkundige Jur Bekooy.Lees hier dit artikel op RTVNoord

Samenwerking TERRA MBO en SOGK
Samenwerking TERRA MBO en SOGK

Vrijdag 21 september gaan leerlingen van de stichting Green Passion, Terra MBO Groningen aan de slag op het kerkhof van Wittewierum, één van de kerkhoven van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Dit is de start van een meer structurele samenwerking tussen de SOGK en het Terra MBO Groningen. Met het ondertekenen van een intentieverklaring door een student van Terra en de directeur van de SOGK Peter Breukink wordt deze samenwerking op het gebied van groenonderhoud onderstreept.

De Ploeg - excursie en schenking schilderij
De Ploeg - excursie en schenking schilderij

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Kunstkring De Ploeg werd opgericht. Op vrijdag 14 september organiseert de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) daarom een begeleide busexcursie langs een aantal ‘Ploegkerken’ in het Reitdiepgebied. Er zijn al flink wat aanmeldingen binnen, maar er kunnen nog wat mensen bij. Onderdeel van deze excursie vormt de overhandiging van een werk van Johan Dijkstra aan de directeur van de SOGK Peter Breukink.

Winnaar Fotowedstrijd Kalender 2019
Winnaar Fotowedstrijd Kalender 2019

Dit jaar schreven wij weer een fotowedstrijd uit ten behoeve van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) kalender 2019. Het thema was: ‘1969-2019 - 50 jaar Stichting Oude Groninger Kerken. Dit leverde een groot aantal gevarieerde foto’s op waaruit het ook dit keer weer moeilijk kiezen was. Maar de jury onder leiding van vakfotograaf Duncan Wijting selecteerde toch twaalf heel diverse platen voor de kalender. De overall-winnaar werd mevrouw Ina Brinks-Mijdenga uit Zweelo met een bijzondere blik op de kerk en toren van Zeerijp. Winnaar van de fotowedstrijd kalender Stichting Oude Groninger Kerken 2019 is bekend - Eemskrant 10 september 2018

Orgelexcursie ihkv Schnitger Festival 2018
Orgelexcursie ihkv Schnitger Festival 2018

Samen met het Schnitger Festival organiseert de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) op vrijdag 19 oktober een Orgelexcursie. Het thema is Schnitger in Ommeland en Stad. We bezoeken de Schnitgerorgels in de kerken van Uithuizen, Eenum en het orgel in de Der Aa-kerk in Groningen. Om 17.00 uur wordt de excursie hier afgesloten met een concert door organist Gerwin Hoekstra. Organist/orgeladviseur Cees van der Poel is deze dag als gids aanwezig en ook van de SOGK is een medewerker aanwezig voor tekst en uitleg. Voorafgaand aan het afsluitende concert vindt tussen 16.00 en 17.00 uur de presentatie plaats van deel 8 uit onze reeks Groninger Orgels: Johan van Meurs – Organist, muziekdocent en orgeladviseur.

Open Monumentendag 2018
Open Monumentendag 2018

Veel kerken van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), openen het weekend van 8 en 9 september de deuren tijdens Open Monumentendag. Het thema van de 32e Open Monumentendag (OMD) is: in Europa. Met dit thema sluit OMD aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Speciaal voor OMD worden door de lokale beheerscommissies van de SOGK-kerken en -torens bijzondere activiteiten georganiseerd. Hierbij probeert men uiteraard ook aan te haken aan het landelijke thema. Hieronder vindt u hieruit een greep. Voor het totale overzicht kijkt u op www.groningerkerken.nl/agenda bij de desbetreffende datum..