Nieuws

Sebastiaankerk valt in de prijzen
Sebastiaankerk valt in de prijzen

Minister Van Engelshoven (OCW) trekt dit jaar €34 miljoen extra uit voor het restaureren van (grote) rijksmonumenten, voor restauratie en groot onderhoud van molens en voor de restauratie van mobiele erfgoederen. De kerk van Bierum krijgt hiervan een bedrag van €177.835,- voor de restauratie van het ex- en interieur. Deze kerk in Bierum die sinds 2014 eigendom is van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), is het enige monument in Groningen dat geld krijgt uit Den Haag. De Sebastiaankerk is een opvallende verschijning in het Groningerland mede door de grote steunbeer.230.000 Euro voor restauratie Sebastiaankerk Bierum

Educatie op locatie - OOG TV kwam langs
Educatie op locatie - OOG TV kwam langs

Vorig jaar startte de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) als deelnemer in het landelijke educatieproject ‘Feest! Weet wat je viert’, onder regie van Museum Catharijneconvent. De kerk en toren van Garmerwolde zijn het brandpunt van het Groninger project ‘Feest! In Oost en West’. Op die plek kunnen kinderen zich via educatieve programma’s verdiepen in het immaterieel erfgoed van religieuze feesten. De vijf wereldreligies komen allemaal aan bod, in de context van de prachtige middeleeuwse kerk van Garmerwolde. Komende week zijn de locatieprogramma’s weer volgeboekt en worden er negen klassen ontvangen. In maart kwamen negen groepen voor ‘Oost West, Paasbest’. Omdat het nu de ramadan is, de islamitische vastenmaand, draait het locatieprogramma om ramadan en Suikerfeest, en vastentradities in andere religies. Kinderen ontdekken verschillen én overeenkomsten tussen diverse tradities, bijvoorbeeld door een speciaal memoryspel te spelen waarin de gebruiken uit Oost en West spelenderwijs helder worden. Kinderen uit moslimgezinnen vertellen hoe zij thuis ramadan en Suikerfeest ervaren, én er is een creatieve verwerking van alles wat is gehoord en geleerd.