Information Stichting Oude Groninger Kerken in deutscher Sprache    Home Laatste nieuws Over SOGK Activiteiten Onderwijs Webwinkel Groninger Kerken Digitaal Contact Privacyverklaring/Colofon
STICHTING OUDE GRONINGER KERKEN

DE STICHTING      IN DE STEIGERS      PROJECTEN      MEDIATHEEK      WEBWINKEL     
Trans(Re)formatie
Weggelopen nonnen, rebelse monniken en kloostergoederen die aan het volk of aan ondernemende landsheren werden vergeven. Het klooster staat symbool voor een plaats van stilstand en onderdrukking. Dat is het beeld wat jarenlang geschetst werd door de traditionele geschiedschrijving van de Reformatie tót het 500e jubileumjaar in 2017.
Trans(Re)formation
Entlaufene Nonnen, rebellische Mönche, Klostergut, das (endlich) an das Volk oder an seine durchaus gewinnorientierten Herrscher verteilt wird. Das Kloster als Hort der Unterdrückung und Rückständigkeit – so oder ähnlich sieht das Bild aus, das die traditionelle Reformationsgeschichtsschreibung bis zum 500. Jubiläumsjahr 2017 häufig gemalt hat.

TRANS(RE)FORMATIE - KLOOSTERS EN KERKEN ALS BROEDPLAATSEN VOOR VERNIEUWING

Dit motto biedt een nieuw perspectief op de Reformatie. Misschien leiden deze tentoonstellingen in Groningen en Ostfriesland zelfs tot nieuwe vragen. Middels deze ontdekkingstocht wensen wij u een interessante reis.

TRANS(RE)FORMATION - KLÖSTER UND KIRCHEN ALS ORTE DER ERNEUERUNG?

Dieses Motto irritiert alte Sichtweisen, lädt zu einem neuen Blick auf die Reformation, zum Umdenken und auch zum Querdenken ein. Vielleicht löst sich für Sie das Fragezeichen am Ende Ihrer Besichtigungsund Erkundungstouren in ein Ausrufezeichen auf. Wir wünschen Ihnen – auf jeden Fall – eine interessante Entdeckungsreise.

ROUTE EMDEN

De route start in tentoonstellingsplaats Emden, vanouds een calvinistisch bolwerk en wel het ‘Genève van het Noorden’ genoemd. Het voormalige klooster Ihlow, nu een archeologisch park, was ‘secretarie’ en archief van de Zeven Friese Zeelanden, zoals het verbond van de Friese landstreken genoemd werd. Ongeveer drie kilometer ten zuiden van Aurich, waar in de 16e en 17e eeuw de gravenfamilie Cirksena resideerde, staat de Upstalsboom. Dit was in de middeleeuwen de plaats waar vertegenwoordigers van de Friese landen recht spraken.
Route Emden - [PDF]
Kaartje los - [PDF}

 

ROUTE TER APEL

De route begint bij het voormalige Kruisherenklooster van Ter Apel. De eerste stop is grensvesting Bourtange, dat in hetzelfde gebied Westerwolde ligt. Hier werd begin 17e eeuw de eerste nieuwe gereformeerde kerk gebouwd. Een groter contrast als tussen de laatmiddeleeuwse, katholieke kloosterkerk en deze sobere calvinistische kerk is vrijwel niet te bedenken. Bij de gereformeerden dienden de gelovigen zich volledig te concentreren op de verkondiging van het Woord, terwijl bij de katholieken de afbeeldingen van Jezus, Maria, heiligen of soms meer profane zaken de geloofsijver kon aanwakkeren.
Route Ter Apel - [PDF]
Kaartje los- [PDF]

REISEROUTE EMDEN

Die Route beginnt am Ausstellungsort Emden. Die Stadt war für die Reformationsgeschichte der Niederlande von großer Bedeutung und hatte für den niederländischen Bereich in etwa die gleiche Bedeutung, wie Genf für die französischsprachige Welt. Das ehemalige Kloster Ihlow, an das die heutige Klosterstätte erinnert, war Kanzlei und Archiv der ‘Sieben Friesischen Seelande’, so wie sich das Bündnis der gesamtfriesischen Bewegung nannte. Etwa drei Kilometer südlich von Aurich liegt noch heute eine ihrer Versammlungsstätten im Mittelalter, der sogenannte Upstalsboom. Dies war einer der Orte, an denen die Vertreter der friesischen Landesgemeinden zusammenkamen, um gemeinsam Recht zu sprechen.
Route Emden - [PDF]
Separate Karte - [PDF]

 

REISEROUTE TER APEL

Die Route beginnt am ehemaligen Kreuzherrenkloster Ter Apel. Das erste Ziel liegt ebenfalls in Westerwolde, nämlich die Festung Bourtange. Hier wurde zu Beginn des 17. Jahrhundert die erste neue Kirche für den reformierten Gottesdienst gebaut. Größer könnte der Kontrast nicht sein, als zwischen der immer noch katholisch anmutenden Klosterkirche in Ter Apel und der schlichten calvinistischen Kirche in Bourtange. Bei den Reformierten steht die Wortverkündigung im Zentrum, während Reliquien und Bildwerke von Christus, Maria sowie den Heiligen ein wichtiger Bestandteil katholischer Kirchenräume sind.
Route Ter Apel - [PDF]
Separate Karte - [PDF]

ADRESSEN NEDERLAND

Kruisherenklooster Ter Apel - Boslaan 3, 9561 LH Ter Apel
Vesting Bourtange - Willem Lodewijkstraat 33, 9545 PA Bourtange
Nicolaikerk Appingedam Wijkstraat 32, 9901 AJ Appingedam
Mariakerk Krewerd – Kerkpad 8 9904PE, Krewerd
Kerk Bierum - Kerkstraat 1 9906 PP Bierum
Kerk Uithuizen - Hoofdstraat Oost 2 9981 AH Uithuizen
Kerk Sappemeer - Noorderstraat 169 9611 AD Sappemeer
Kerk Zuidbroek – Kerkstraat 87 - 9636 AB Zuidbroek

 

ADRESSE DEUTSCHLAND

Johannes a Lasco Bibliothek Kirchstraße 22, 26721 Emden,
Sankt Ansgari Kirche Halbemonder Str. 6, 26524 Hage
St.-Ludgeri-Kirche Am Markt 37, 26506 Norden
Visquard Kirchstr. 14 26736 Krummhörn
Groothusen Husumer Hörn 5, 26736 Krummhörn
Upleward Dodo-Wildvang-Straße 5, 26736 Krummhörn
Reformierte Kirche Am Glockenturm 1 26736 Krummhörn
Ev.-luth. Kirche Loquard Kirchringstraße 26736 Krummhörn
Rysumer Kirche Turmstraße 4, 26736 Krummhörn
Kloster Ihlow Zum Forsthaus 1, 26632 Ihlow, Duitsland

TENTOONSTELLING IN IHLOW

Rond 1500 was er in Noordwest-Europa sprake van een spiritueel, cultureel en wetenschappelijk kloosterlandschap. In deze samenhang speelde cisterciënzerklooster Ihlow een belangrijke rol. De kloosterkerk was in de middeleeuwen de grootste kerk tussen Groningen en Bremen. Op het kloostercomplex – tegenover de kloostertuinen – is in de historische boswachterij van 1829 de kloosterwinkel en een kloostercafé ingericht. In de galerie bevindt zich de tentoonstelling Trans(Re)formatie. De tentoonstelling gaat over de geschiedenis van twee Ostfriese kloosters en haar bewoners gedurende de Reformatie en verdere ontwikkelingen.
Galerie Im Klostercafé Ihlow Zum Forsthaus 1, 26632 Ihlow
Dienstag bis Samstag 14.00 - 17.00 Uhr Sonntag 11.00 - 18.00 Uhr dinsdag t/m zaterdag 14.00 - 17.00 uur zondag 11.00 - 18.00 uur Dauer der Ausstellung / duur van de tentoonstelling 25.8.-3.12.2017
www.kloster-ihlow.de

AUSTELLUNG IN DER KLOSTERSTÄTTE STILLE RÄUME IHLOW

Auf der Klosterstätte – gegenüber dem Klostergarten – ist im historischen Forsthaus von 1829 der Klosterladen und das Klostercafé eingerichtet; auf der Galerie findet die Ausstellung zur Trans(Re)formation statt. Die Ausstellung präsentiert zwei ostfriesische Klöster und ihre Bewohner, ihre Geschichte zur Zeit der Reformation, und ihre weitere Entwicklung.
Galerie Im Klostercafé Ihlow Zum Forsthaus 1, 26632 Ihlow
Dienstag bis Samstag 14.00 - 17.00 Uhr Sonntag 11.00 - 18.00 Uhr dinsdag t/m zaterdag 14.00 - 17.00 uur zondag 11.00 - 18.00 uur
Dauer der Ausstellung / duur van de tentoonstelling 25.8.-3.12.2017
www.kloster-ihlow.de

MIDDELEEUWSE KLOOSTERS IN GRONINGEN

In het gebied dat de huidige provincie Groningen beslaat, bestonden in de middeleeuwen acht verschillende kloosterorden. Zij bewoonden in die tijd 34 kloosters. Wat waren dit voor orden? Waar en wanneer werden zij opgericht en door wie? Waaraan waren zij te herkennen? In de tentoonstelling is informatie over de oorsprong en doelstellingen van de orden. Elke orde hing een bepaalde leer aan en had bepaalde taken. Op de grote wandkaart in de Refter van Museum Klooster ter Apel staan al die kloosters en orden aangegeven. In de expositie Trans(Re)formation is de kleding van die verschillende kloosterorden te zien en te voelen. De kleding was doorgaans van ruwe wol die hard aanvoelde op het lichaam. Tot aan de late middeleeuwen bestond alleen bruine, grijze en vuilwitte kleding, aangezien dat de kleuren van natuurlijke schapenwol waren. Pas later werd de wol ook geverfd en ontstonden er andere kleuren. De meeste monniken, paters, broeders en zusters droegen het wapen van Ter Apel hun orde op de kleding.

 

MITTELALTERLICHE KLÓSTER IN GRONINGEN

Die heutige Provinz Groningen hatte bis zur Reformation 34 Klöster und acht unterschiedliche Orden. Was waren die religiösen Orden? Wo und wann wurden sie gegründet und von wem? Woran konnte man sie erkennen? Die Ausstellung zeigt die Ursprünge und Ziele der Mönchsorden. Auf der großen Wandkarte im Refektorium von Museum Klooster Ter Apel sind alle Klöster und Orden angezeigt. In die Ausstellung Trans(Re)formation sind die Kleider der verschiedenen religiösen Orden zu sehen und zu fühlen. Die Kleidung wurde in der Regel aus Rohwolle hergestellt und fühlte sich auf der Haut sehr rau an. Bis in das Spätmittelalter gab es nur braune, graue und beige Kleider, denn das waren die Farben der natürlichen Schafwolle. Erst in späterer Zeit wurde die Wolle eingefärbt, so dass andersfarbige Stoffe für die Kleider zur Verfügung standen. Die meisten Mönche, Priester, Brüder und Nonnen trugen das Wappen oder Symbol ihrer Mönchsorden auf der Kleidung