Information Stichting Oude Groninger Kerken in deutscher Sprache    Home Laatste nieuws Over SOGK Activiteiten Onderwijs Webwinkel Groninger Kerken Digitaal Contact Privacyverklaring/Colofon
STICHTING OUDE GRONINGER KERKEN

DE STICHTING      IN DE STEIGERS      PROJECTEN      MEDIATHEEK      WEBWINKEL     
WIE ZIJN WIJ WAT BETEKENEN GRONINGER KERKEN VOOR U? VRIJWILLIGERSORGANISATIE STEUN DE SOGK ONZE KERKEN ONZE ORGELS ONZE KERKHOVEN TIJDSCHRIFT DE KERK ALS PODIUM KIRCHEN CBF KEUR PERS CONTACT PANORAMAFOTOGRAFIE REFO 500

Bookmark and Share

Webwinkel
kerkhovenserie te koop
Link webwinkel

GrafstenenDuits

Vereniging de Terebinth. De Terebinth is een onafhankelijke vereniging die zich inzet voor het behoud van de funeraire cultuur in Nederland. Behoud van en aandacht voor waardevolle begraafplaatsen en grafmonumenten staat daarbij voorop. link naar website
Wij wonnen de Gouden Terebinth
Onze pioniersrol gaf de doorslag, maar ook onze veelzijdigheid werd geroemd. De werkgroep Gouden Terebinth seleteerde uit de inzendingen 3 genomineerden. Deze 3 genomineerden hoorden op 16 januari 2016 tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van vereniging De Terebinth wie de winnaar werd. Na de presentatie van de kandidaten maakte de jury direct bekend wie zich winnaar van de Gouden Terebinth 2016 mag noemen. En dat zijn wij geworden!
Onze Kerkhovenreeks
Wij brengen met regelmaat nieuwe deeltjes uit in onze Kekrhovenreeks - uitgaven over kerken en kerkhoven. Dit met als doel de belangstelling voor dit bijzondere culturele erfgoed in het Groningerland te bevorderen. Deze reeks wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Dr. P.H. Wijkfonds.U kunt de deeltjes o.a. kopen via onze webwinkel.

KERKHOVEN DIGITAAL

Een deel van onze kerkhoven is in kaart gebracht door leden van de 'Kerkhovencommissie'. Met gebruik van een inventarisatieformulier van de Vereniging de Terebinth, worden gegevens vastgelegd. Deze Kerkhofinventarisaties zijn sowieso terug te vinden in de mediatheek van de stichting.

Op Groninger Kerken Digitaal biedt een register alle gegevens die wij hebben over een grafsteen. Naam, data van geboorte en overlijden, plaats, grafschrift, symboliek, heraldiek, soort steen, afmetingen, en een plattegrond van het kerkhof.
Het register is nog lang niet compleet. Er wordt iedere week aan gewerkt, nieuwe gegevens aan toegevoegd, en soms verbeterd. Soms staan namen of data foutief in de steen gebeiteld. Heeft de steenhouwer niet goed gelezen. Deze correcties zijn dan ook terug te vinden in het register.

Uitgangspunt van het register zijn de overleden personen die op de grafzerken staan. Het register is dan ook gesorteerd op de achternamen van deze personen. Wanneer meerdere personen op één grafzerk staan, is er niet één item ingevoerd, maar alle personen op de betreffende grafzerk. Bijvoorbeeld op een grafzerk staan vader, moeder en twee vroeggestorven kinderen. Dan zijn alle vier de personen apart met eigen gegevens ingevoerd.
Het register verklaard [PDF]

GRAFTROMMELS

Een verzinkte metalen trommel, meestal in ovalen vorm, afgedekt met een glasplaat. Daarin vaak een bloemenkrans, gemaakt van groene verzinkte bladeren en witte porseleinen bloemen. Meestal zijn dit rozen, lelies of aronskelken. Vaak staak er op een lint nog een afscheidstekst te lezen of zit er een foto van de overledene in. Maar ook tekstplaten, poppetjes en weef- en knoopwerkjes komen voor. Een ander woord voor graftrommel is ‘krans- of grafdoos'.
Bij één graf konden meerdere graftrommels geplaatst worden. Vaak werd door wat verder afstaande vrienden of familie een trommel geplaatst, terwijl de directe nabestaanden een natuurstenen grafmonument plaatsten. De graftrommel staat vaak op een metalen standaard op het graf of ligt op de grafsteen. In het noorden zijn de graftrommels meestal aan het grafhek opgehangen

Images uitwierde ImagesCAV0AGAE

Graftrommels waren tussen 1860 en 1940 erg in de mode als grafmonument. In deze periode moeten er honderden zijn geplaatst. In heel Nederland kwamen de graftrommels voor. Vanaf 1880 werden de trommels meestal van zink gemaakt, daarvoor waren ze doorgaans van ijzer. Van deze vroege trommels zijn door de kwetsbaarheid voor roest, weinig overgebleven.
Doordat er steeds meer regels kwamen over wat er wel en niet op een graf geplaatst mocht worden, verdwenen de graftrommels als grafmonument. Na 1940 probeerde men de begraafplaatsen zo sober en uniform mogelijk te houden. Graftrommels, hekken of persoonlijke grafmonumenten verrommelden het beeld en mochten daarom niet meer worden geplaatst. Veel van de graftrommels zijn bij ruimingen of opruimacties verdwenen. Tot in de jaren 60 werden echter nog steeds trommels geplaatst, maar in veel kleinere aantallen. De herkomst van de trommels is onduidelijk. Er wordt wel gedacht dat de trommels uit Frankrijk en België zijn komen overwaaien, als variant op de grafschrijn. In Frankrijk komen dergelijke trommels echter niet voor. In totaal zijn er zo'n 800-1000 trommels overgebleven in heel Nederland, waarvan er ongeveer 100 op Groningse begraafplaatsen zijn te vinden. Velen verkeren echter in slechte staat en zijn gebroken of hebben vochtschade. De laatste jaren is er weer meer aandacht voor de monumentale trommels en is er een begin gemaakt met de restauratie. De restauratie van een graftrommel is echter een precies en kostbaar werkje. Tegenwoordig zijn graftrommels terug van weggeweest en kunnen ze weer als grafmonument besteld worden.

tekst: Nienke Smit, SOGK
bron: Leon Bok, Graftrommels in Nederland (2008), www.dodenakkers.nl
Artikel Dagblad van het Noorden - 18 december 2012 [PDF]