Vacature directeur Stichting Oude Groninger Kerken

Stichting Oude Groninger Kerken zoekt inspirerende & ondernemende directeur met visie op de maatschappelijke functie en (religieus) historisch erfgoed. De procedure wordt begeleid door Boer & Croon Management Een uitgebreid functieprofiel is beschikbaar.

Organisatie

De doelstelling van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) is het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor en het gebruik ervan. De Groninger kerken zijn niet alleen waardevolle historische gebouwen, het zijn vanouds ook plaatsen van ontmoeting. Om de belangstelling voor en het gebruik van de kerken te bevorderen voert de SOGK een actief beleid op het terrein van publieksbereik en educatie.

Profiel

Samen met het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers geeft de directeur vorm aan het strategisch beleid. De directeur draagt zorg voor het maatschappelijk draagvlak en de financiële continuïteit van de organisatie. Hij/zij behartigt de externe contacten en vertegenwoordigt de stichting bij samenwerkingspartners, overheden en andere belanghebbenden. Bouwt aan en participeert in diverse regionale en landelijke netwerken.

Functie-eisen

  • Affiniteit met (religieus) historisch erfgoed en monumentenbehoud;
  • visie op en ervaring in het verwerven van maatschappelijk draagvlak hiervoor;
  • ervaring met het onderhouden van (bestuurlijke) netwerken en samenwerkingsverbanden;
  • inzicht in overheidssubsidiëring en fondsenwerving;
  • bij de functie passende kennis en ervaring op het gebied van financiën, HRM en ICT.

Uitgebreide profielschets

Via de link kunt u de uitgebreide profielschets bekijken.
Uitgebreide profielschets

De advertentie

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 31 augustus een motivatiebrief en een curriculum vitae. U kunt uw brief richten aan de Selectiecommissie Directeur SOGK, t.a.v. de heer S.Y. Leistra. Voor vragen is hij te bereiken via het secretariaat van Boer & Croon (Simone Ebbe, tel. 020-3014307) of via onderstaand mailadres.