Steun de SOGK

De Stichting Oude Groninger Kerken zet zich in voor de restauratie, het beheer en (her)-gebruik van monumentale kerken en hun orgels en kerkhoven. Inmiddels gaat het om 91 kerken, 2 synagogen, 9 torens en 58 begraafplaatsen. Een flinke klus, die veel investering vraagt in tijd, toewijding en geld. Donateur worden kan vanaf € 17,50 per jaar. Als donateur van de Stichting Oude Groninger Kerken ontvangt u korting op activiteiten en uitgaven van de stichting. Verder ontvangt u vier keer per jaar het tijdschrift Groninger Kerken. Het eerste jaar ontvangt u dit tijdschrift gratis. Daarna betaalt u hiervoor € 15,00 naast de donateursbijdrage.

Word nu donateur

U kunt nu donateur worden. Wanneer u zich aanmeldt, ontvangt u binnen 10 werkdagen een informatiepakket en een welkomstgeschenk. Neem telefonisch contact met ons op via 050-3123569 of via info@groningerkerken.nl dan regelen wij dit voor u. Wilt u eerst mee informatie?
U kunt hier de donateursfolder downloaden
of hier Donateursfolder [Publicatie]
NB: Wanneer u na aanmelding binnen een week nog niets van ons heeft gehoord, neemt u dan telefonisch contact met ons op via 050-3123569.

Donatie, gift of nalatenschap

Er zijn gelukkig veel mensen die zich, samen met ons, verantwoordelijk voelen voor het behoud van de Groninger kerken. Vele vrijwilligers verzetten bergen werk en tal van instanties zorgen voor continuïteit en het noodzakelijke draagvlak, ook financieel. Maar om de hoge cultuurhistorische waarde en de gebruikskwaliteit te kunnen verbeteren en waarborgen, is ook uw steun méér dan welkom. Dit kan in een vorm en op een manier die u het beste past. Daarom hebben we de verschillende mogelijkheden voor u op een rij gezet.
De Geefwet maakt uw schenking aan de Stichting Oude Groninger Kerken fiscaal aantrekkelijker. Om een beroep te doen op de voordelen van de Geefwet, gelden bepaalde criteria.

 

Stichting Oude Groninger Kerken is in het bezit van het CBF-keurmerk voor goede doelen en is aangewezen als ANBI (algemeen nut beogende instelling)
Als ANBI zijn wij vrijgesteld van het betalen van schenk- en erfbelasting.
De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41009261.

De geefwet - extra belastingvoordeel

Over deze citeria leest u ook meer in de folder: Donatie, gift of nalatenschap

Verschil periodieke gift/eenmalige gift

Een periodieke gift is een gift in de vorm van vaste en gelijkmatige uitkeringen die eindigen uiterlijk bij overlijden. Een periodieke gift kan in een notariële akte worden vastgelegd of in een schriftelijke overeenkomst met de Stichting Oude Groninger Kerken. Een periodieke gift moet minimaal vijf jaar lopen. Indien dit het geval is, kan elke termijn worden afgetrokken van het jaar waarin de termijn vervalt. De volledige termijn is aftrekbaar. Er geldt dus geen aftrekdrempel en geen aftrekplafond. Bijvoorbeeld: indien een periodieke gift wordt gedaan van 5 x € 1.000 gedurende vijf jaar is elk jaar € 1.250 (€ 1.000 x multiplier van 1,25) aftrekbaar van het inkomen zonder dat deze aftrek wordt begrensd door een drempel of plafond. Een eenmalige gift die in een jaar wordt gedaan is wel onderworpen aan de aftrekdrempel en het aftrekplafond. De drempel bedraagt 1% van het verzamelinkomen (totale inkomen box I,II en III); het plafond 10% van het verzamelinkomen. Het plafond mag wel worden verhoogd met de extra aftrek van 25%. De multiplier van 125% is uitsluitend van toepassing op giften aan Culturele ANBI’s als de Stichting Oude Groninger Kerken. In beide gevallen wordt de verhoging van 25% toegepast over een maximale gift van € 5.000. Voorbeeld: bij een gift van € 6.000 bedraagt de verhoging € 1.250, zijnde 25% van € 5.000. Totaal is dan aftrekbaar € 7.250. N.B. De bedragen die hier vermeld worden zijn gebaseerd op de gegevens afkomstig van de Belastingdienst begin 2014e.
Overeenkomst periodieke gift in geld

 

Bijvoorbeeld: indien een periodieke gift wordt gedaan van 5 x € 1.000 gedurende vijf jaar is elk jaar € 1.250 (€ 1.000 x multiplier van 1,25) aftrekbaar van het inkomen zonder dat deze aftrek wordt begrensd door een drempel of plafond. Een eenmalige gift die in een jaar wordt gedaan is wel onderworpen aan de aftrekdrempel en het aftrekplafond. De drempel bedraagt 1% van het verzamelinkomen (totale inkomen box I,II en III); het plafond 10% van het verzamelinkomen. Het plafond mag wel worden verhoogd met de extra aftrek van 25%. De multiplier van 125% is uitsluitend van toepassing op giften aan Culturele ANBI’s als de Stichting Oude Groninger Kerken. In beide gevallen wordt de verhoging van 25% toegepast over een maximale gift van € 5.000. Voorbeeld: bij een gift van € 6.000 bedraagt de verhoging € 1.250, zijnde 25% van € 5.000. Totaal is dan aftrekbaar € 7.250. N.B. De bedragen die hier vermeld worden zijn gebaseerd op de gegevens afkomstig van de Belastingdienst begin 2014e.