50 kerken open

Het belangstelling wekken voor het religieus erfgoed behoort al vijftig jaar tot de belangrijkste doelstellingen van de Stichting Oude Groninger Kerken. In dat kader zullen vanaf 13 mei de officiële start van de jubileumviering, 50 stichtingskerken permanent worden opengesteld voor belangstellenden. Afgelopen jaren is hiermee al op kleine schaal geëxperimenteerd en heeft dusdanige positieve ervaringen opgeleverd dat dit een van de belangrijkste jubileumactiviteiten is geworden dat naast alle andere (samenwerkings)projecten een bijzondere glans geeft aan dit gouden jubileum! Er volgen uiteraard nog veel meer activiteiten. Daarvan houden we u op de hoogte o.a. via deze website.