Kerk Oldehove

Kerk Oldehove

Het rijke interieur van de Ludgeruskerk wordt zichtbaar nadat 'Dit is de poorte des hemels' is betreden: de zuidelijke toreningang. Sporen van de families Ewsum, De Mepsche en Ripperda zijn zichtbaar in de 17e eeuwse herenbanken met wapenschilden in houtsnijwerk. Nog meer rijkdom is te vinden in een van de twee grafkelders. Het betreft de fraai bewerkte tombe voor de Weense gravin Margaretha von Cobentzel.

Kerk Oldehove

Hier wordt dit jaar het pannendak aan de noordkant hersteld. Dat houdt in het herleggen van pannen, inclusief vervangen van koperen panhaken, verder het aanvullen van kapotte dakpannen en het vervangen van panlatten.