Actie Kerkbehoud

Wij vragen uw steun voor twee bijzondere projecten...

Restauratie van zeldzame schilderingen uit de veertiende en vijftiende eeuw in de kerk van Noordbroek

De imposante kruiskerk van Noordbroek wordt ook wel de ‘Sixtijnse kapel van het Noorden’ genoemd. Na de grondige restauratie van de kerk in de jaren ’70 kwamen er onder de lagen witkalk op de muren en gewelven decoraties en schilderingen tevoorschijn uit twee verschillende perioden.

De eerste periode stamt vermoedelijk uit de veertiende eeuw en bestaat uit vele fragmenten van decoraties. Het is zeer zeldzaam dat schilderingen uit deze vroege periode worden teruggevonden. De tweede periode kan worden herleid tot het eind van de vijftiende eeuw. Het kenmerkt zich door gedetailleerd geschilderde figuren in verfijnde rode lijnen. Beide perioden hebben een hoge kunsthistorische waarde.

Wat direct opvalt in de kerk is het gehavende pleisterwerk. Het vaak schommelende klimaat in het gebouw is een grote bedreiging voor de muur- en gewelfschilderingen. Vocht en condens hebben al behoorlijke schade aangericht. Wij willen de bijzondere schilderingen graag voor volgende generaties behouden en hierbij is uw steun heel erg welkom.

Reconstructie van het oorspronkelijke, kleurrijke interieur in de kerk van Onderdendam

De kerk van Onderdendam werd in 1932 ontworpen door architect Albert Wiersema. De kerk kan worden beschouwd als de ‘Groninger variant’ van de Amsterdamse School en is een prachtig voorbeeld van deze expressieve stroming in de architectuur van de twintigste eeuw. Zowel vormgeving als materiaalgebruik en de samenhang tussen in- en exterieur laten een duidelijke verwantschap zien met de Amsterdamse School.

Tijdens kleurhistorisch onderzoek werden verflagen blootgelegd op onder andere kozijnen, banken, gewelf, de lessenaar en het doopvont. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het interieur heel kleurrijk is geweest, in lijn met de architectuur van de Amsterdamse School.

Graag willen wij de kerk naar die oorspronkelijke staat terugbrengen. Daarmee komen exterieur (al eerder in ere hersteld) en interieur weer in balans en vormen binnen en buiten weer één geheel. Hierbij kunnen wij uw steun goed gebruiken.

Hoe kunt u bijdragen

Wilt u bijdragen aan het behoud van de bijzondere schilderingen in Noordbroek en aan het herstel van het oospronkelijke interieur in Onderdendam?

U kunt een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL97 INGB 0001 8151 81 ten name van Stichting Oude Groninger Kerken o.v.v. Actie Kerkbehoud 2021.

Dank

Wij stellen uw gift, groot en klein, zeer op prijs. Heel hartelijk dank!


(De Stichting is een Culturele ANBI. Dit betekent dat wij zijn vrijgesteld van het betalen van schenk- en erfbelasting).

In de media

RTVNoord was in het kader van Actie Kerkbehoud op bezoek in onze kerk in Noordbroek. Collega Christiaan Velvis, bouwkundige bij onze stichting, gaf mondeling een heldere toelichting bij deze actie. Bekijk de korte reportage op de website van RTVNoord.