Patty blogt

Datum 19 oktober 2021

Terug naar NieuwsTerug naar het Nieuwsoverzicht

Meaning-making

De tijd vliegt en het is alweer herfstvakantie, met het eerste schoolsemester zo goed als achter de rug. Onlangs hield ik voor een groepje studenten van het Center for Religious Heritage Studies van de Rijksuniversiteit Groningen een korte introductie over meaning-making. Een term die ik al veel vaker had gehoord, maar waarvan ik eigenlijk het fijne niet wist en waarvan ik me afvroeg wat deze term nu echt betekende.

Een korte blik op Wikipedia leerde mij dat deze term in uit de psychologie en psychotherapie komt en vooral gaat over het verwerken van levensbepalende gebeurtenissen en het betekenis geven daaraan. Meaning-making doelt op het proces van hoe mensen gebeurtenissen in het leven, hun relaties of de blik ten aanzien van zichzelf construeren, begrijpen en dus betekenis geven hieraan. Niet in eerste instantie een term die je zou kunnen plakken op ons religieus, cultureel erfgoed dus.

Toch fascineerde meaning-making mij. Daar komt bij dat het soms goed is om vanuit een ander perspectief naar je eigen doelstellingen te kijken en je visie te toetsen. Wat bleek nu, vanuit het begrip meaning-making was het best verhelderend te formuleren waar wij als stichting nu eigenlijk mee bezig zijn. In zekere zin werken we op verschillende manieren aan het betekenis geven aan ons erfgoed en is de wijze van betekenis geven voortdurend in beweging. Met andere woorden, de betekenis van ons erfgoed is niet statisch, noch de visie daarop noch de geschiedenis van de gebouwen an sich. Dit zit hem niet alleen in de gebouwen zelf, die wij proberen te behouden voor toekomstige generaties en die natuurlijk verschillende betekenislagen hebben als gevolg van het trotseren van vele eeuwen. Meaning-making is ook van toepassing op het onderzoek dat naar het erfgoed wordt verricht, de wijze waarop we de belangstelling voor ons erfgoed proberen te vergroten door middel van educatie en communicatie. Door nieuwe functies te creëren door middel van doorbestemmingen en een plek te zijn voor culturele activiteiten (high and low) voor jong en oud. Dat het betekenis geven in veel gevallen ook van buiten komt, laten de klimaatveranderingen zien en de invloed die dat heeft op niet alleen ons rood (onze gebouwen), maar ook ons groen (rondom die gebouwen, al dan niet in de vorm van kerkhoven) en dat beide in balans moeten zijn.


Patty Wageman
Directeur Stichting Oude Groninger Kerken