Verhalen Groninger kerken

De geschiedenis van de Groninger kerken bestaat niet alleen uit jaartallen, bouwstijlen en orgels. Elke kerk vertelt zijn eigen verhaal, over stenen duivels, hostiewonderen, onthoofde heilige of beenderen die in de kerkmuur werden gemetseld. Dit zijn niet alleen spannende verhalen, maar ze laten ook zien hoe rijk de historie is van het Groningerland. En ze plaatsen de kerk in de loop van de geschiedenis.

De ijzige patroon van Godlinze

Kerken kregen bij hun stichting altijd een patroonheilige mee die de naam gaf aan de kerk en bescherming bood tegen onheil. Bij veel kerken verduidelijkt de naam wie de beschermheilige is: bijvoorbeeld de Martinikerk in Groningen of de Nicolaikerk van Appingedam. Omdat naamheiligen in traditie verbonden zijn met de Rooms-Katholieke kerk is het voor sommige kerken na de reformatie niet duidelijk wie hun oorspronkelijke patroonheilige is. Zo is het lange tijd onduidelijk geweest wie de naamheilige was van de kerk in Godlinze. In het verhaal van de kerk van Godlinze leest u meer over patroonheiligen en ijsheiligen.