Kerken

Hier vindt u het overzicht van alle SOGK-kerken. Elke kerk en uiteraard ook beide synagogen beschikken over een eigen website. Links: alle kerken alfabetisch gerangschikt en rechts binnen een letter (alfabetisch) gerangschikt.

Kerk Vierhuizen

Vierhuizen zuidoostzijde
Vierhuizen zuidoostzijde

Deze tufstenen kerk is vele malen aangepast, verbouwd en meerdere keren van de ondergang gered. Nu is het een rechtgesloten zaalkerkje met vergrote rondboogvensters en een inpandige toren met bovenop een naaldspits en leeuw als windvaan. Vroeger stond er een vrijstaande toren die als richtlijn werd gebruikt bij de vaststelling van de grens tussen Groningen en Friesland. In 1839 is deze toren afgebroken en verangen door de huidige, inpandige toren. In 1869 werd de kerk bepleisterd en de bouwgeschiedenis bedekt. In 2007 is de kerk opnieuw grondig gerestaureerd en weer in gebruik genomen.

In 2006 won de kerk van Vierhuizen de hoofdprijs in het televisieprogramma “De Restauratie”. Met een miljoen Euro aan prijzengeld werd in 2007 begonnen met een grootscheepse restauratie. Tegenwoordig worden in de kerk allerlei activiteiten georganiseerd en wordt de kerk gebruikt voor rouw- en trouwdiensten. In de zomermaanden worden enkele kerkdiensten georganiseerd.

Verhuur kerk

  • De kerk kan gehuurd worden voor € 75,- euro per dagdeel.
  • De kosten voor rouw- en trouwdiensten zijn € 200,- (opbaren 10 euro per dag).

Zie verder: kerk-vierhuizen.nl/

Adres:
Hoofdstraat 26, Vierhuizen

Sleuteladres(sen):
Hoofdstraat 20 tel. 0595-401369;
Hoofdstraat 22 tel. 0595-401752;

Word donateur
Word donateur