Kerken

Hier vindt u het overzicht van alle SOGK-kerken. Elke kerk en uiteraard ook beide synagogen beschikken over een eigen website. Links: alle kerken alfabetisch gerangschikt en rechts binnen een letter (alfabetisch) gerangschikt.

Kerk Ulrum

Ulrum ext zuidoostzijde
Ulrum ext zuidoostzijde

Kerk en pastorie zijn onlosmakelijk verbonden met Ds. Hendrik de Cock: in 1834 begon vanuit dit ensemble de Afscheiding. In de nog aanwezige werkkamer in de pastorie schreef De Cock zijn preken, met uitzicht op de veertiende eeuwse kerk. In de jaren 1916/1917 is de kerk door de toenmalige rijksgebouwmeester C.H. Peters gerestaureerd, een wat wij nu noemen harde restauratie waarbij het uiterlijk van de kerk werd teruggebracht in wat men toen als romaanse stijl veronderstelde. De toren stamt uit de 15e eeuw, en heeft op de spits een windwijzer in de vorm van een leeuw.

De kerk wordt gebruikt voor kerkdiensten en culturele activiteiten.

Zie verder: kerkulrum.nl/

Adres:
H. de Cockstraat 5, Ulrum

Sleuteladres(sen):
Kerkpad 6 - 06 133 633 34

Word donateur
Word donateur