Kerken

Kerk Oostum

Oostum op wierde
Oostum op wierde

Het rechtgesloten kerkje stamt grotendeels uit de 13e eeuw. Ongeveer een eeuw jonger zijn de smalle westtravee en de dwarsstaande toren. Het zadeldak van de toren komt uit de 16e eeuw. De bijzondere luidklok gegoten door Henrik Kokenbacker Is aangekocht voor 100 carolie guldens van de kerk van Feerwerd. De klok is rijk versierd met afbeeldingen van de 7 apostelen, Jezus aan het kruis en verschillende bijbeltaferelen. Door het gebruik van verschillend gekleurde dakpannen (monnikken en nonnen) zijn patronen zichtbaar: een Grieks kruis, een Christusmonogram?

Regelmatig zijn er kerkgangers in Oostum te vinden die het gebouw opzoeken vanwege haar schoonheid. De Groningse kunstenaarsgroep "De Ploeg" heeft het kerkje dan ook meerdere malen op het witte doek vereeuwigd.

Zie verder: kerkoostum.nl/

Adres:
Oostumerweg 15, Oostum

Sleuteladres(sen):
Oostumerweg 19 tel. 050-4030662

Word donateur
Word donateur