Kerken

Hier vindt u het overzicht van alle SOGK-kerken. Elke kerk en uiteraard ook beide synagogen beschikken over een eigen website. Links: alle kerken alfabetisch gerangschikt en rechts binnen een letter (alfabetisch) gerangschikt.

Garnizoenskerk

Oudeschans kerk voorzijde

Oudeschans kerk voorzijde

De voormalige garnizoenskerk van Oudeschans is gebouwd in 1626 en deed aanvankelijk dienst voor de alhier gelegerde militairen. Het is een uiterst sober zaalkerkje net als in de beide andere grensvestingen, Nieuweschans en Bourtange. In 1772 zijn kerk en pastorie met elkaar verbonden. Kerk en pastorie vormen zo een geheel; en dat is vrij uitzonderlijk. Omdat het een kerk betreft in een voor die tijd belangrijke vestingplaats, bekostigde koning Willem I een tijdlang de herstelwerkzaamheden. De zuidgevel werd herbouwd met Friese klinkers en de dakruiter werd gerestaureerd. Een geschilderd memoriebord in de kerk herinnert hier aan.

De garnizoenskerk van Oudeschans fungeert als multifunctioneel centrum voor het dorp. Het functioneert als stembureau, dorpshuis, concertruimte, trouwzaal. Eenmaal per jaar op oudejaarsdag wordt er een dienst gehouden. In 2020 werd een jubileum gevierd: vijfenveertig jaar concerten in de kerk van Oudeschans.

Zie verder: kerkoudeschans.nl/

Adres:
Voorstraat 33, Oudeschans

Sleuteladres(sen):
Voorstraat 27 / 0597-655 374;