Schuilkerken in Groningen - Lezing

Datum26 Maa 2020

AFGELAST
Op donderdag 26 maart om 19.30 uur organiseert de SOGK een lezing over de (verdwenen) katholieke schuilkerken in Groningen. Historica Anja Groeneveld-Smit besteedt hierin ruim aandacht aan een boeiende, en niet zo bekende periode uit de Groningse geschiedenis.

De Lezing

Nadat in 1594 de stad Groningen door prins Maurits en Willem Lodewijk heroverd was op de katholieke Spanjaarden, werd het protestantisme de enig toegestane religie. De katholieke godsdienst werd verboden. Alle katholieke gelden en goederen werden verbeurdverklaard en de katholieke kerken werden direct in gebruik genomen voor de gereformeerde erediensten. Gedurende een periode van ongeveer twee eeuwen mochten de katholieken hun geloof niet openlijk belijden. Zij moesten hun zielenheil zoeken in achteraf gelegen schuilkerken die vanaf het midden van de zeventiende eeuw in Groningen ontstonden. Voldoende ingrediënten voor een interessante lezing.

 

Datum: donderdag 26 maart 2020
Aanvang: 19.30 uur (zaal open 19.00 uur)
Locatie: Remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14 Groningen.
De lezing is gratis voor donateurs, niet-donateurs betalen € 2,50.
Aanmelding via onderstaande mail o.v.v. Lezing Kerken in het geheim of 050-3123569.

Bio Anja Groeneveld-Smit

Anja Groeneveld studeerde Geschiedenis met specialisatie Middeleeuwen en Renaissance aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij sloot haar studie af met een stage bij de Stichting Oude Groninger Kerken en deed daarvoor onderzoek naar de gevolgen die de Reductie van Groningen in 1594 voor de katholieken in Stad en Ommeland van Groningen had. Uitkomsten van dit onderzoek zijn onder andere verwerkt in deze lezing en opgenomen in een stadswandeling.