Een voltooid leven en de kunst van het sterven

Datum 10 Maa 2019

Datum Engelbert: Kerk Engelbert

Terug naar ActiviteitenTerug naar Activiteiten
Een voltooid leven en de kunst van het sterven

Een voltooid leven en de kunst van het sterven Vragen die aan de orde komen zijn, onder andere:
Wat verstaan we onder een voltooid leven?
Wat betekent de Art of Dying voor de moderne mens?

In Nederland bestaat het recht op hulp bij zelfdoding bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Is onze tolerantie voor het lijden en de ongemakken van de ouderdom afgenomen, waardoor de wens dit lijden te beëindigen zich steeds meer voordoet? Moet daarom het recht op hulp worden uitgebreid, wanneer iemand vindt dat zijn leven voltooid is? En heeft een arts, omdat deze daarvoor technisch gezien het beste is geëquipeerd, dan ook een zorgplicht, wanneer de patiënt zijn voltooide leven wil beëindigen?

Kerk Engelbert
Engelberterweg 39
Engelbert
Zondag 10 maart 2019
Aanvang 15:00 uur
Toegang € 5,00

Website: http://www.ccengelbert.nl