Lezingen juli 2020

Activiteiten per datumDatum
Activiteiten per categorieCategorie
Biografie en lezing over priester-politicus Herman Verbeek
Biografie en lezing over priester-politicus Herman Verbeek

Dr. Stefan van der Poel, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, verzorgt deze lezing n.a.v. zijn biografie Priester in Sjoel over de Groningse priester-politicus Herman van Verbeek. Reserveren voor deze lezing is noodzakelijk. De officiële presentatie van Priester in Sjoel is een week eerder, op zondag 28 juni. Voormalig Commissaris der Koningin Max van den Berg ontvangt tijdens deze besloten bijeenkomst het eerste exemplaar van het boek. U kunt de presentatie live volgen via Facebook. Herman Verbeek (1936-2013) had een welhaast onuitputtelijke daden- en manifestatiedrang. Alles wat hij aanpakte, deed hij met hartstocht en overtuiging. Binnen de katholieke kerk behoorde Verbeek tot de groep van vernieuwers: zij die de kerk meer bij de tijd en dichter bij de mensen wilden brengen. Zijn politieke loopbaan (PPR/GroenLinks) sloot daar naadloos bij aan. Hij wilde het geloof politiseren en de politiek juist spiritueler maken. Zijn verlangen naar gemeenschap en verbondenheid botste echter met een ander diep gekoesterd verlangen: een verlangen naar concentratie en verstilling, naar een monnikenbestaan. In 1977 raakte Verbeek betrokken bij de strijd om het behoud van de synagoge in Groningen. Als bestuurslid van Stichting Folkingestraat Synagoge organiseerde hij tientalen lezingen en exposities. Zijn laatste jaren, na het beëindigen van zijn politieke loopbaan in het Europees Parlement, verliepen grotendeels in isolement, binnen de fictieve muren van een zelfverkozen eenmansabdij. In deze periode vormde het schrijven zijn voornaamste bezigheid. Deze biografie omvat bovenal een verslag en analyse van Hermans persoonlijke en publieke worsteling. Stefan van der Poel is universitair docent Eigentijdse Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, gespecialiseerd in de joodse geschiedenis in Nederland en de politieke en culturele ontwikkelingen in Midden-Europa.U kunt de biografie in de synagoge aanschaffen en laten signeren door de auteur. Prijs €18,-.