Documentaire Rosa - een onzichtbare vrouw

Datum 01 Okt 2020

Datum Groningen: Synagoge Folkingestraat Groningen

Terug naar ActiviteitenTerug naar Activiteiten
Documentaire Rosa - een onzichtbare vrouw

Fotoalbum familie Lazarus

VOLGEBOEKT!!!

Wie was Rosa Lazarus? Over deze vraag gaat de documentaire Rosa - een onzichtbare vrouw. De Joodse Rosa Lazarus vluchtte uit het Duitse Oldenburg voor de nazi's naar Nederland en werd in Groningen door predikant Binne Roorda enkele jaren verborgen in zijn huis, samen met zeven andere Joden. Filmmaker Farschid Ali Zahedi zelf moest ook zijn vaderland verlaten: hij ontvluchtte Iran om in Duitsland asiel aan te vragen. Later werd hij Duits staatsburger.

Aan de hand van historische documenten, foto's en hedendaagse getuigenissen schetst Farschid Ali Zahedi in zijn documentaire een beeld van deze gewone en onopvallende vrouw, wier leven echter bepaald niet gewoon was. Het verhaal van Rosa is dan ook geen gewoon heldenverhaal.

De film begint in Stapelmoor en volgt dan haar verdere levensloop. Na haar vlucht naar Nederland vond Rosa van 1942 tot de bevrijding in 1945 onderdak bij dominee Binne Roorda aan de Ernst Casimirlaan 4a in Groningen, samen met zeven andere Joden. Rosa overleefde, maar Binne werd in maart 1945 op transport gezet naar concentratiekamp Neuengamme en stierf in april 1945 in het kamp Sandbostel, 9 dagen nadat de stad Groningen werd bevrijd.

Na de Tweede Wereldoorlog emigreerde Rosa Lazarus naar Amerika. In 1964 kwam ze terug naar Oldenburg om haar oudste broer Samuel die een concentratiekamp overleefde te bezoeken. In 1971 stierf ze, ze was toen 78 jaar.

De film wil Rosa een gezicht geven en weer in herinnering brengen en daarmee ook de Jodenvervolging door de nazi’s. Maar ook is de film een verzetsverhaal aan de hand van de verzetsdaden van dominee Binne Roorda.

Nederlands-Duitse geschiedenis
De reconstructie van het leven van Rosa Lazarus heeft meerdere jaren geduurd en is tot stand gekomen in samenwerking met de Groningse Ytje Stevens-Roorda. Samen met een groep Groningers onderzocht zij het leven van haar grootvader Binne Roorda. Omdat het verhaal van Rosa Lazarus zich afspeelt aan beide kanten van de Nederlands-Duitse grens en dus met de geschiedenis van beide gebieden verbonden is, is van de film een Duitstalige en een Nederlandse versie gemaakt.

Iraans-Duitse filmmaker en journalist Farschid Ali Zahedi vluchtte vanuit Iran naar Oldenburg, waar hij eerst asiel vond en later Duits staatsburger werd. In 1993 richtte hij de Werkstattfilm op. Met documentaires en tentoonstellingen zet hij zich in voor een kritische herwaardering van de regionale geschiedenis. In 2018 ontving hij daarvoor uit handen van de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier een hoge nationale onderscheiding.

De film van Farschid Ali Zahedi, verbonden aan het Oldenburgse film- en media-instituut Werkstattfilm, wordt gefinancierd door de stad Oldenburg, district Leer en het financieringsprogramma van de Europese Unie Interreg Deutschland – Nederland.

Helaas helemaal uitverkocht!

Synagoge Folkingestraat Groningen
Folkingestraat 60
Groningen
Donderdag 1 oktober 2020
Aanvang 19:30 uur
Toegang Vrijwillige bijdrage; reserveren verplicht