Goden van Egypte

Datum 12 Dec 2018

Datum Groningen: Remonstrantse Kerk Groningen

Terug naar ActiviteitenTerug naar Activiteiten
Goden van Egypte

Maarten Raven is conservator collectie Egypte van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Hij studeerde Egyptische Taal- en Letterkunde, Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Universiteit Leiden en verrichtte van 1975 t/m 2017 veldwerk in Sakkara (Egypte). Sinds september 2012 is Raven bijzonder hoogleraar Museologie van het Oude Egypte aan de Universiteit Leiden, binnen de afdeling Egyptologie van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Goden van Egypte is de vijfde in een rij spraakmakende wintertentoonstellingen van het Rijksmuseum van Oudheden, na Petra, Carthago, Koninginnen van de Nijl en Nineveh. Met deze grote tentoonstelling brengt het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden vanaf 12 oktober 2018 weer vele topstukken naar Nederland.

Kunst in Zicht heeft opnieuw een conservator van het RMO bereid gevonden een lezing te houden in Groningen. Het oude Egypte is doordrenkt van religie en magie. Verhalen over goden en de schepping bepaalden het wereldbeeld van de bevolking. In de tentoonstelling leert u fascinerende goden en symbolen herkennen en het Egyptische wereldbeeld beter begrijpen.

Er is aandacht voor de functie van de tempels in het land, de reis naar de onderwereld en het gebruik van huisaltaren. Cruciaal was de positie van de farao, die immers de reïncarnatie van de god Horus op aarde was. Goden van Egypte sluit af met de rol die de Egyptische goden spelen in moderne kunst, films en lifestyle, geïllustreerd door objecten uit een bijzondere privécollectie.

Prijs voor donateurs €11,00 mits van tevoren betaald.

Aanmelden voor de lezing
of tel. 050 318 8651

Remonstrantse Kerk Groningen
Coehoornsingel 14
Groningen
Woensdag 12 december 2018
19:30 - 21:30 uur
Toegang € 12,50

Inlichtingen: aanmelden@kunstinzichtgroningen.nl
Website: https://www.kunstinzichtgroningen.nl/programma/godenegypte.html