Information Stichting Oude Groninger Kerken in deutscher Sprache    Home Laatste nieuws Over SOGK Activiteiten Onderwijs Webwinkel Groninger Kerken Digitaal Contact Privacyverklaring/Colofon
ACTIVITEITEN

AGENDA      EXCURSIES      GRONINGEN ONTDEKKEN      LEZINGEN EN FESTIVALS     
Even kieken bie
Onder deze naam biedt de SOGK korte excursies per bus aan. Het doel van deze excursies is wat meer inzicht te krijgen in de overwegingen die een rol (kunnen) spelen bij het restauratiewerk van Stichting Oude Groninger Kerken.
Even kieken bie Molukse kerk Appingedam - gaat niet door
Op zaterdag 25 februari organiseert de SOGK een mini-excursie naar de Molukse kerk in Appingedam. De kerk is het eerste monument uit de periode van de Wederopbouw dat in juni 2014 aan ons bezit werd toegevoegd

EVEN KIEKEN BIE DE MOLUKSE KERK APPINGEDAM - TE WEINIG AANMELDING - GAAT NIET DOOR

De Molukse kerk is gebouwd in 1960 en is bijzonder door haar geschiedenis en vormgeving die herinnert aan de geschiedenis van de Molukse gemeenschap, plaatselijk en landelijk. Als onderdeel van de allereerste Molukse wijk in Nederland is het gebouw beeldbepalend voor het omslagpunt van het tijdelijke verblijf van de Molukse gemeenschap in de woonoorden naar een permanent verblijf in Nederland. Het ontwerp van het gebouw versterkt dit architectonisch door zijn eenvoudige ‘barakvorm’, de uitvoering in eenvoudige materialen en sober kleurgebruik. Het gebouw is in slechte staat en wordt grondig gerestaureerd. Ook zal het bouwkundig versterkt worden om het bestand te maken tegen aardbevingen.

De excursie staat onder leiding van de bouwkundige van de Stichting Oude Groninger Kerken. Alle deelnemers ontvangen een uitgebreid documentatiepakket. U vertrekt om 10.30 uur per de bus vanaf het Hoofdstation in Groningen. De verwachte terugkomst in Groningen is ongeveer 14.30 uur. Het is alleen mogelijk om deze tocht per bus te maken. Prijs € 12,50, donateursprijs € 10,00.
Dit ‘kijkje’ kan alleen doorgaan bij minimaal 20 deelnemers.
NB: denk om stevig schoeisel, we betreden immers een bouwplaats!

Opgave kan per mail of telefonich op 050-3123569.

AANMELDFORMULIER EVEN KIEKEN BIE - MOLUKSE KERK APPINGEDAM

Vul nu onderstaand formulier in en u kunt ook mee met deze bijzondere excursie naar de Molukse kerk in Appingedam op zaterdag 25 fabruari 2017..