Information Stichting Oude Groninger Kerken in deutscher Sprache    Home Laatste nieuws Over de Stichting Activiteiten Onderwijs Webwinkel Groninger Kerken Digitaal Contact Colofon/Disclaimer
ACTIVITEITEN

AGENDA      EXCURSIES      GRONINGEN ONTDEKKEN      LEZINGEN EN FESTIVALS     
Nederlandse Cultuurlezing
De Seniorenacademie organiseert het Hoger Onderwijs voor Ouderen in het Noordoosten van Nederland. Ieder jaar onrganiseert men i.s.m. de SOGK de Nederlandse Cultuurlezing. Deze lezing is gratis voor onze SOGK-donateurrs. Zij richt zich bij haar onderwijs zoveel mogelijk op de interesse, leefervaring en leerbehoeften van mensen van vijftig jaar en ouder.

24STE NEDERLANDSE CULTUURLEZING HET NEDERLANDS IN DIALECTEN

Wanneer spreekt iemand dialect en wanneer 'Algemeen beschaafd Nederlands'? Wat is eigenlijk Algemeen Nederlands en sinds wanneer bestaat het? Waarom is juist deze vorm tot de standaard verheven? Hoe blijvend is het Algemeen Nederlands? Zal het over honderd jaar nog steeds hetzelfde zijn? In deze 24ste Nederlandse Cultuurlezing staat ditmaal de Nederlandse taal centraal.

DE LEZING - ZONDAG 2 OKTOBER MARTINUSKERK MIDDELBERT

In zijn lezing spreekt taalexpert Wim Daniels over het ontstaan en de ontwikkeling van het Nederlands, in relatie tot de Nederlandse dialecten. Het Algemeen Nederlands ging pas echt iets voorstellen in de zeventiende eeuw. Waarom toen? En hoe zag het taallandschap er dan voor die tijd uit? En hoe kon het dialect na de zeventiende eeuw nog zo lang standhouden tegenover de groeiende invloed van de standaardtaal? Zal het dialect in de toekomst stand kunnen houden of zullen we van Maastricht tot Groningen dezelfde standaardtaal gaan spreken.

OVER DE SPREKER

Wim Daniëls schreef meer dan 100 boeken, waarvan het merendeel over taal gaat. Zijn laatste boek, 'De tambourmaître', is evenwel een literaire verhalenbundel, die door de pers lovend is ontvangen. Zijn meest recente boek over taal is 'De taal achterna', waarin hij zijn eigen taalgeschiedenis in verband brengt met de geschiedenis van taal in het algemeen en het Nederlands in het bijzonder.

DE DETAILS

Docent: Wim Daniels
Cursusvorm:Lezing in de Martinuskerk in Middelbert
Datum: zondag 2 oktober 2016
Tijd 14.00 uur
Cursusprijs: € 7,50
Uiterste inschrijfdatum: 19 september 2016

Bijzonderheden
Gratis voor donateurs van de Stichting Oude Groninger Kerken en donateurs van de Senioren Academie. Donateurschap graag vermelden bij uw opgave voor deze lezing