De Puzzelkerk (groep 3 en 4)

Terug naar het overzicht

Inhoud project ‘De Puzzelkerk’

Het lespakket ‘De Puzzelkerk’ bij het kijkboek ‘De kerk als tijdmachine’ is ontwikkeld voor leerlingen uit groep 3 en 4 van het primair onderwijs. Het lesmateriaal gaat in op de buiten- en binnenkant van de kerk, en op de geschiedenis van het gebouw. Er zijn lessen voor in de klas en op locatie.

Aan de hand van het kijkboek en de lesmaterialen puzzelen de leerlingen een eigen kerk bij elkaar. Iedere leerling krijgt een setje Knipbladen en een groot formaat Plakblad. Op het Plakblad staat de omtrek van een kerk weergegeven, op de Knipbladen de verschillende elementen van de kerk: ramen, deuren, toren etc. Door deze uit te knippen en op de juiste plek te schuiven ontstaat er een collage die leerlingen zelf aan kunnen vullen: de Puzzelkerk.

Lesonderdelen
1. Inleiding in de klas (30-45 min.)
2. Bezoek aan een kerk (30-60 min.)
3. Puzzelkerk maken (60-90 min.)
4. Tentoonstelling en reflectie (30 min.)

Het project kost € 0,50 per leerling. Let op: voor dit project heeft u ook één of meerdere exemplaren van het boek ‘De kerk als tijdmachine’ nodig (€ 14,95 per stuk). De Docentenhandleiding wordt meegestuurd.

Inloggen voor donateurs