Rouw, rijkdom en revolutie - deel 8 kerkhovenserie

Terug naar het overzicht

Na een introductie van de functie van de rouwborden en de sociale positie van degenen die ze plaatsten, wordt in dit boekje de geschiedenis van de borden in enkele Ommelander kerken beschreven. Hierbij schenkt de schrijver vooral aandacht aan het pad dat de rouwborden hebben afgelegd en hun vaak onbehandeld gebleven eigendomssituatie. Vervolgens bespreekt hij de onderlinge samenhang van deze afzonderlijke geschiedenissen.

Inloggen voor donateurs