Kleine Reina - deel 15

Terug naar het overzicht

In dit deeltje aandacht voor kindersterfte in de 17e, 18e en 19e eeuw. Ingegaan wordt op de vraag waarom er zo weinig kindergraven bewaard zijn gebleven, of kinderen destijds op een aparte plek op het kerkhof begraven werden, en of er voorschriften bestonden omtrent het begraven van kinderen. Ook voor het emotionele aspect is aandacht: hoe gingen ouders, broertjes en zusjes om met het verlies van (vaak) meerdere kinderen uit een gezin.

Onze webwinkel is helaas niet toegankelijk via de smartphone. Gebruik s.v.p. een tablet, laptop- of desktop computer om onze webwinkel te bezoeken. U kunt natuurlijk ook terecht in onze 'echte' winkel: Coehoornsingel 14, 9711 BS Groningen, 050 31 23 569.